Vitajte na domovskej stránke AA Skype skupiny Zvláštní Spojení

ANONYMNÍ ALKOHOLICI

Preambula AA

Anonymní alkoholici sú spoločenstvom mužov a žien, ktorí sa navzájom spolu delia o skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu. Jedinou podmienkou členstva je túžba prestať piť. AA nemajú žiadne povinné poplatky, svoju činnosť vykonávajú len z dobrovoľných príspevkov svojich členov. AA nie sú spojení zo žiadnou sektou, náboženstvom alebo akoukoľvek inou inštitúciou.  AA sa nezúčastňujú verejných diskusií a nezaujímajú stanovisko k žiadnym problémom mimo spoločenstva. Našim prvoradým cieľom je ostať triezvym a pomáhať k triezvosti ostatným alkoholikom.  

Aktuální program Skype meetingů skupiny Zvláštní spojení CS

Aktuální skype meetingy

  Milí priatelia,   dovoľujem si Vám oznámiť informáciu o termíne, čase a téme Skype meetingov skupiny AA Zvláštní spojení  (kontakt: skype: cs_anonymni_alkoholici, email: (csanonymnialkoholici@gmail.com)  v nasledujúcom 21. týždni:     Pondelok...

Business meeting ZS - Květen/Máj 2016

BM - Máj 2016

              PRACOVNÍ  MÍTINK  5.5.2016   BM skype skupiny „Zvláštní spojení“ probíhá pravidelně jako setkání členů ohledně Služebních záležitostí, sloužící k pravidelné informovanosti všech členů. Kdo má zájem o dění v AA se může...

Business meeting ZS - duben 2016

Zápis

PRACOVNÍ  MÍTINK  7.4.2016   BM skype skupiny „Zvláštní spojení“ probíhá pravidelně jako setkání členů ohledně Služebních záležitostí, sloužící k pravidelné informovanosti všech členů. Kdo má zájem o dění v AA se může účastnit. Přítomni:    Sekretář: Honza Spojovateľ:...

Modlitby ke krokům z Velké knihy

Modlitby ke krokům

  Modlitby ke Krokům z Velké knihy   První Krok: „Dobrotivý Pane, pomoz mi vidět a přiznat, že jsem bezmocný nad svým alkoholismem. Pomoz mi pochopit jak můj alkoholismus vedl k neovladatelnosti mého života. Pomoz mi v tento den chápat smysl bezmocnosti. Sejmi ze mne veškeré...

12 krokov

12 krokov Anonymných Alkoholikov

  Dvanásť krokov AA je súbor všeobecne prijatých duchovných zásad, ktoré keď si osvojíme ako svoj životný štýl, môžu človeka zbaviť návyku konzumovať alkohol a tiež pomôžu trpiacemu na...

12 tradíc

12 Tradíc Anonymných Alkoholikov

Dvanáct tradic AA se týká života samotného společenství AA. Jde o prostředky, jejichž pomocí AA udržují jednotu společenství, vycházejí se světem okolo, žijí a rozvíjejí se. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě, osobní uzdravení závisí na jednotě AA. Pro účely naší skupiny je jedinou...

Prísluby AA

PRÍSĽUBY AA

"Ak sa budeme v tejto fáze nášho vývoja snažiť, zmenu pocítime skôr, ako prejdeme polovicu cesty.  Poznáme novú slobodu a nový pocit šťastia. Nebudeme ľutovať minulosť ani sa snažiť zavrieť za ňou dvere. Pochopíme zmysel slova vyrovnanosť a objavíme pokoj. Bez ohľadu na to, na ktorom stupni vývoja sa budeme nachádzať, vycítime, ako naša skúsenosť môže pomôcť iným. Pocit neužitočnosti a sebaľútosti sa vytratí. Stratíme sebecké záujmy a začneme sa zaujímať o svojich blížnych. Náš celkový postoj a pohľad na život sa zmení. Opustí nás strach z ľudí a ekonomickej neistoty. Intuitívne vycítime, ako riešiť situácie, ktoré nás predtým vyvádzali z miery. Odrazu si uvedomíme, že Boh pre nás robí to, čo sme sami pre seba nedokázali urobiť. Sú tieto sľuby prehnané?" "Nemyslíme." "Splnia sa nám - niekedy rýchlo, inokedy pomaly. Ak budeme na tom pracovať, vždy sa uskutočnia."

Vyhĺiadky do budúcnosti

VYHLIADKY DO BUDÚCNOSTI

Naša kniha je mienená iba ako podnet. Uvedomujeme si, že vieme iba málo. Boh nám i vám poodhalí stále viac. Každý deň v rannej meditácii sa ho opýtajte, čo môžete urobiť pre toho, kto je ešte stále chorý. Ak máte pozametané pred vlastným prahom, odpoveď sa dostaví. Zrejmé však je, že nemôžete odovzdať ďalej niečo, čo sami nemáte. Dbajte o to, aby váš vzťah k Nemu bol skutočný a prihodia sa vám, i mnohým ďalším, veľké veci. Toto je pre nás veľkou skutočnosťou. Odovzdajte sa Bohu, tak ako ho vy chápete. Priznajte Jemu i vašim kamarátom svoje chyby. Odstráňte trosky svojej minulosti. Rozdávajte zdarma, čo nájdete a nasledujte nás. Budeme s vami spojení duchovným bratstvom a určite niektorých z nás stretnete na namáhavej ceste za šťastím. Nech vás Boh dovtedy žehná a chráni.      


Kontakt

CS AA

Skype adresa: cs_anonymni_alkoholici