Informácie o termíne, čase a téme Skype meetingov skupiny AA Zvláštní spojení

Informácie o termíne, čase a téme Skype meetingov skupiny AA Zvláštní spojení

 

Pondelok 21.09.2015 20.00 hod.

Štúdium Modrej knihy - kapitola Práca s druhými/Práce s druhými

- Slovenská kniha z roku 2007 strana 113

- Česká kniha strana 107

 

 

Utorok 22.09.2015 20.00 hod.

Dámsky meeting, téma:

Čítanie z Ako to vidí Bill 12 a 282

 

 

Streda 23.09.2015 20.15 hod.

Slogany:

1.) Není tak moc důležité, proč jsi alkoholikem. 

2.) Vše je jak má být.

3.) Selhání není fatální, úspěch není trvalý.

 

 

Piatok 25.09.2015 o 20:00 hod.

Štúdium Modrej knihy - kapitola My agnostici/Pro nás agnostiky

- SK Modrá kniha 1.vydanie-2000 od strany 69 odsek - Raz v noci, keď bol pripútaný...

- SK Modrá kniha 2.vydanie-2007 od strany 71 odsek - Raz v noci, keď bol pripútaný...

- CZ Modrá kniha 2.vydanie-1996 od strany 63 odsek - Jednu noc, když byl upoután...

 

Sobota 26.09.2015 19.00 hod.

Deviata tradícia:

 "AA ako také by nikdy nemalo byť organizované, ale môže vytvárať služobné predpisy a výbory, ktoré sú priamo zodpovedné tým, ktorým slúžia. "

 

Prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť na Skype adrese:

cs_anonymni_alkoholici

Ďalšie kontaktné údaje:

http://www.cs-aa.eu,

csanonymnialkoholici@gmail.com

 

PRÍĎTE , FUNGUJE TO!