Informáciu o termíne, čase a téme Skype meetingov skupiny AA Zvláštní spojení

Informáciu o termíne, čase a téme Skype meetingov skupiny AA Zvláštní spojení

 

Milí priatelia,

 

dovoľujem si Vám oznámiť informáciu o termíne, čase a téme Skype meetingov skupiny AA Zvláštní spojení 

(kontakt: skype: cs_anonymni_alkoholici, email: (csanonymnialkoholici@gmail.com)  v nasledujúcom 03. týždni:

 

 

Pondelok 18.01.2016 20.00 hod.

Štúdium Modrej knihy - kapitola Práca s druhými/Práce s druhými

- Slovenská kniha strana 122: ,,Dávame si pozor, aby sme nikdy neprejavili..."

- Česká kniha strana 115: 

 

Utorok 19.01.2016 20.00 hod.

Dámsky meeting: Téma Modlitba

Čítanie z Ako to vidí Bill č. 117 a 250 

 

Streda 20.01.2016 20.15 hod.

Slogany

 

Piatok 22.01.2016 20:00 hod.

Štúdium Modrej knihy - kapitola Ako na to:

str. 94, tretí odstavec - ,,To nie je výhovorka aby sme sa vyhli..."


Sobota 23.01.2016 19.00 hod.

Prvý krok:

" Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom- naše životy sa stali neovládateľné.."

 

Nedeľa 24.01.2016 o 19:00 hod.

Čítanie z ,,Dospeli sme k viere"

 

Prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť na Skype adrese:

cs_anonymni_alkoholici

Ďalšie kontaktné údaje:

http://www.cs-aa.eu,

csanonymnialkoholici@gmail.com

 

PRÍĎTE , FUNGUJE TO!

Ďakujem a prajem Vám krásne triezve chvíle priatelia,

Dominika alkoholička