Aktuální skype meetingy

Aktuální skype meetingy
dovoľujem si Vám oznámiť informáciu o termíne, čase a téme Skype meetingov skupiny AA Zvláštní spojení (kontakt: skype: cs_anonymni_alkoholici, email:csanonymnialkoholici@gmail.com) v nasledujúcom týždni roka 2017.
 
Pondělí 28.08.2017 20.00 hod.
Štúdium Modrej knihy
pokračovanie
(otvorený míting)
 
Úterý  29.08. 2017 19.00 hod
Dámsky klub

čítanie z Ako to vidí Bill

(otvorený míting)
 
Pánsky meeting 19.00, téma (skype kontakt: CS_AA_PK):
 
(otvorený míting)
 
Streda 30. 08.2017 20:00 hod
Slogany
(uzavretý míting)
 
Štvrtok 31.08.2017 20.00 hod.
Téma : Vďačnosti 
(otvorený míting)
 
Pátek  01.09. 2017 20.00 hod
Štúdium Modrej knihy 
pokračovanie
(otvorený míting)
 
Sobota 02.09.2017 19.00 hod.
 
Deviaty krok
(otvorený míting)
 
Nedeľa 03.09.2017 o 10:00 hod. 
Téma: ,,Môj obľúbený úryvok z Modrej knihy"
(uzavretý míting)
 
Nedeľa 03.09.2017 o 19:00 hod. 
Téma:  Čítanie z ,,Dospeli sme k viere"
(otvorený míting)