Dátum: 06.09.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Aspekty duchovnosti

287

“Mezi členy společenství AA je stále velmi různorodá směsice přístupů k otázce co je materiální a co je duchovní. Já dávám přednost představě, že vše je otázkou přístupu. Jestliže používáme hmotné pozemské statky příliš sobecky, potom jsme materialisté. Pokud se však o hmotné statky dělíme s ostatními ve snaze být nápomocni lidem okolo nás, pak má naše materiální pomoc duchovní podstatu.”

* * * * *
“Neustále přetrvává názor, že základní instinkty jsou primárně špatné a že jsou dokonce překážkou brzdící veškerý duchovní rozvoj. Věřím, že rozdíl mezi dobrem a zlem nespočívá v tom, zda je člověk duchovně zaměřený nebo zda se snaží uspokojit svoje základní instinkty. Rozdíl spočívá v tom, zda naše instinkty uspokojujeme v normální míře nebo v míře nepřiměřené. Rozpoznání míry jejich uspokojování a uvedení tohoto procesu do normálu, to je postata dosažení ucelené osobnosti.”


1. Dopis, 1958
2. Dopis, 1954


287
Aspekty duchovnosti
„Medzi AA je stále množstvo zmätku ohľadom toho, čo je materiálne a čo je duchovné. Uprednostňujem názor, že všetko je záležitosťou motivácie. Ak používame svoj majetok príliš sebecky, sme materialistami. Ak sa však s majetkom zdieľame, aby sme pomohli iným, potom materiálny aspekt pomáha duchovnému.“
««« »»»
„Myšlienka, že inštinkty sú primárne zlé a sú prekážkami, na ktorých zakolíše každá duchovnosť, sa šíri ďalej. Myslím si, že rozdiel medzi dobrom a zlom sa nerovná rozdielu medzi duchovným a inštinktívnym (prirodzeným) človekom; je to rozdiel medzi vhodným a nevhodným užívaním inštinktívneho správania. Rozpoznanie a správne usmernenie inštinktívneho správania je základom pre dosiahnutie zdravej osobnosti.“
1. LETTER, 1958
2. LETTER, 1954

Pridať nový príspevok