Dátum: 10.09.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 292

292.

Partnerské vztahy

Tam, kde díky alkoholu došlo k rozsáhlému poškození rodinných vztahů, může být zapotřebí dlouhé období trpělivého úsilí o jejich nápravu. Jestliže vstoupí manžel do společenství AA, může žena přijít o smysl života a může dokonce vůči společenství AA zaujmout postoj plný zášti, protože AA dokázalo to, o co se s velkým zanícením po dlouhá léta pokoušela. Její manžel může být natolik zatažen do činnosti ve společenství, že bude mimo domov mnohem déle než v době, kdy pil. Potom se manželé začnou navzájem obviňovat.
Ale alkoholik, který je si teď plně vědom, jak moc ublížil svojí ženě a dětem, postupně převezme své rodinné povinnosti a je ochotný napravit věci, které napravit může a přijmout věci, které napravit nemůže. Doma vytrvale uplatňuje Dvanáct kroků programu AA a výsledky jsou velmi často více než dobré. Začíná se důsledně a láskyplně chovat jako partner a ne jako ošklivý chlapec.

Dvanáct kroků a dvanáct tradic str. 118-119

292
K partnerstvu
Keď je rodinný život dôsledkom alkoholu veľmi zdeformovaný, možno bude potrebné dlhé obdobie trpezlivej námahy. Keď sa manžel pripojí k AA, manželka môže byť nespokojná, dokonca veľmi rozhorčená, že AA vykonalo to, čo nedokázala urobiť za roky svojej oddanosti. Manžel môže byť taký zaujatý AA a svojimi novými priateľmi, že bezohľadne trávi viac času mimo domu, ako keď pil.
Ale alkoholik, ktorý konečne plne pochopí, ako veľmi ubližoval manželke a deťom, takmer vždy prevezme svoje manželské zodpovednosti s ochotou napraviť, čo môže, a prijať to, čo nemôže napraviť. Vytrvalo uplatňuje všetkých 12 krokov vo svojej domácnosti, často s dobrými výsledkami. Pevne, no s láskou sa začína správať ako partner, a nie ako zlostný chlap.
TWELVE AND TWELVE, ss. 122-123

Pridať nový príspevok