Dátum: 12.09.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: ako to vidí Bill 294

294.

Láska + racionální přístup = růst

“Zdá se mi, že růst podle Božího záměru je prvotní cíl každého člověka a právě to je podstatou veškerého růstu.
Musíme hledat takovou realitu, ve které můžeme najít tu nejlepší definici lásky a jejího prožívání. Jestliže je lidská bytost schopna milovat, potom je zcela jistě schopen milovat i náš Stvořitel.
V tomto ohledu mi velmi pomáhá teologie. Její různé koncepty mě přivádějí k víře, že žiji v racionálním světě pod Božím vedením a mohu se kousek po kousku zbavovat mé vlastní iracionality. Předpokládám, že právě to je proces růstu, ke kterému jsme byli předurčeni.”


Dopis, 1958

294
Láska + rozumnosť = rast
„Zdá sa mi, že prvoradým cieľom každej ľudskej bytosti je rast, ako ho naplánoval Boh, a ktorý je prirodzený pre všetko rastúce.
Hľadať musíme to, čo skutočne môžeme nájsť, to, čo zahrňuje najlepšiu definíciu a pocit lásky, ktorú si môžeme osvojiť. Ak je v ľudskej bytosti schopnosť milovať, potom istotne musí byť aj v jeho Stvoriteľovi.
Teológia mi v tom pomáha mnohými konceptmi, ktoré vedú k viere, že žijem v racionálnom svete pod vládou milujúceho Boha a že moja nerozumnosť môže byť postupne odstraňovaná. Myslím, že toto je proces rastu, pre ktorý sme boli určení.“
LETTER, 1958

Pridať nový príspevok