Celoštátny zjazd AA v ČR - ZRUŠENÝ!

13.04.2020 09:20
 
"Drazí přátelé,

dovolte mi s těžkým srdcem vám, v návaznosti na rozhodnutí Rady AA, oznámit, že letošní 24. celostátní setkání AA ČR v termínu 26. - 28. června 2020 v Teplicích je z organizačních důvodů ZRUŠENO.

Jedná se o rozhodnutí, které se nedělá ani nepíše lehce. Sjezd je každoroční svátek, velká akce a oslava střízlivosti s přáteli a příznivci AA, které realizátoři akce věnují nemalé úsilí a čas, aby zajistili její hladký průběh ke spokojenosti všech zúčastněných.

Ráda bych uvedla, že toto rozhodnutí Rada AA přijala po důsledném zvažování, na základě dostupných faktů, nesnadné predikce vývoje postupného uvolňování opatření přijatých Vládou ČR v souvislosti s šířením nákazy COVID-19, v zájmu zdraví, bezpečnosti, a na základě pocitu odpovědnosti a skutečné péče vůči všem zúčastněným.

Těm z vás, kteří jste se již přihlásili a zaplatili zálohy, budou peníze navráceny v plné výši.

Ve společenství si vážíme vašeho pochopení a podpory a věříme, že se budeme mít i přes zrušený celostátní sjezd brzy příležitost setkat na naší - ne vždy snadné - cestě ke společnému cíli.

Ať nám Bůh žehná a chrání nás. alt"

 

- člen, Zvláštní spojení