Nový zápis z BM

20.04.2020 20:15

Aktualizácia zápisov z business meetingov za mesiac február, marec, apríl:

TU!