Stretnutie Skupiny AA Zvláštní spojení v Prešove

27.09.2014 17:10

Milí priatelia známi, menej známi, a neznámi dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na stretnutie AA, ktoré organizuje Skype skupina AA „Zvláštní spojení“.

Stretnutie sa uskutoční v dňoch   24.10. – 26.10. 2014  v Prešove. Meetingy budú prebiehať v dňoch 25.10. - 26.10. 2014 v budove, kde sídli Divadlo Alexandra Duchnoviča,  Jarkova 77, Prešov. Prvý meeting dňa 24.10.2014 sa uskutoční v Súkromnej strednej odbornej škole Mladosť , Pod Kalváriou 33, Prešov

Program:

štúdium

Modrej knihy

 

 

24.10.2014      20.00 - 21.30 hod.     Úvod  ku knihe Anonymní Alkoholici

                                                   

25.10.2014      9.00 - 10.30 hod.       Názor lekára I

                        10.45 - 12.15              Názor lekára II

                        12.15 - 13.30 hod.     Obedná prestávka               

                        13.30 – 16.00 hod.     Voľný program – Exkurzia mestom

                        16.00 – 17.45 hod.     Billov príbeh I /Pracovný meeting

                        18.00 – 19.30 hod.     Billov príbeh II

                        19.45 – 21.15 hod.     Billov príbeh III

26.10.2014      9.00 -10.15 hod.        Našlo sa riešenie I

                        10.30 - 11.45 hod      Našlo sa riešenie II

                        12.00 - 12.30 hod.     Ukončenie                 

                        12.30 – 13.45 hod.     Obed

                  

Registračný poplatok: 5,-€

„Bože daj mi vyrovnanosť prijať to čo zmeniť nemôžem, odvahu zmeniť to čo zmeniť môžem a múdrosť odlíšiť jedno od druhého.“