Pracovní meeting - červenec 2017

Pracovní meeting - červenec 2017

Pracovní meeting  6.7. 2017

 

BM skype skupiny „Zvláštní spojení“ probíhá pravidelně jako setkání členů ohledně služebních záležitostí a slouží k pravidelné informovanosti všech členů. Může se zůčastnit kdokoli mající zájem o dění v AA

Prítomní:  Staník, Evža, Marcel, Láďa, Tomáš, Ferko, Milan Luboš, Aleš

Sekretář, zapsal: Aleš

Spojovatel:  Luboš

 

 

Míting začal modlitbou o poklid.

 

Bože, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit co změnit mohu, a moudrost jedno od druhého rozeznat..

 

Jednotlivá témata

 Transparentní účet

1. Pokladník Janka Ř. informuje, že účet je transparentní a každý se na něj může podívat na odkazu:

https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/vypis-transparentnich-uctu

Po zadání čísla účtu stačí kliknout na „prohlédni účet“.

CR účet:      2200128526      kód banky   2010     mena CZK
SK účet:      2900128535      kód banky   8330     mena EUR

Stav k 6.7. 2017

Běžný zůstatek ČR účet:    8 798,01 CZK
Běžný zůstatek SR účet:    299,97 EUR

Aleš napíše Jance, aby převedla přebytek

 

2. Nové služby v AA ZS – schválení služeb – Služby byly schváleny a ještě jich prá chybí, bude oznamováno na každém meetingu.

 

Návrhy na naložení se sedmou tradicí:

 

3. Vizitky – pokud někdo potřebuje, má je Aleš, Vlastík a Jitka, lze rozeslat omezené množství poštou. Vizitky mámme k dispozici v elektronické podobě lze je rozeslat.

Na srpnovém meetingu Ferko požádá o příspěvek z účtu ZS na literaturu pro vězeňský meetingu v Ružomberoku

 

4, Internetová doména byla zaplacena na konci roku 2016 na základě rozhodnutí skupinového svědomí na 5 let.

 

5. Skupinové svědomí rozhodlo, že na webu bude umístěn skype a email kontakt.

 

6. Prameň – byl umístěn kontakt  na ZS

 

7. Informace o akcích (jsou ve společném e-mailu, rozesílá Jitka):

 

·         20. Zjazd AA SK, 11.-13.8. Trnava – ubytování Studentský domov J. Herdu, bus č. 1 a 12, registrační popl. 10 Eur (15 Eur na místě), ubytování 10 Euro/noc, důchodce 5 Eur/noc, raňajky 3,30 Eur, oběd 4,10 večera 3,80 Eur, přihlášení do 20.7. 2017, storno do 20.7.2017, IBAN SK27 11 00 0000 00 26 63455021, VS 202017, info zjazdAA2016@gmail.com, teů 0907982410 Vlado - Skype skupina bude v Trnave v neděli dopoledne mít prostor – Lubko napíše Miške – téma „Prestali sme bojovať“ Luboš bude sekretářovat

 

8. Padl návrh na osobní sektání členů skype skupiny, které bysme mohli při příležitosti 4. výročí uspořádat. Všichni členové se nad tím zamyslí

 

Otázky z inventury skupiny na prodiskutování

 

8. Co víc může naše skupina udělat pro šíření poselství?

Obesíláme léčebny informací o ZS, AT specialisti – v režii jednotlivců.

Janka podala zprávy o adiktologické konferenci, kde šířila poselství o AA a ZS. Poselství šíříme i mezi odbornou veřejností. Evža zmínila, že při šíření posleství lze narazit na problém, že lidé nemají skype.

 

9. Je naše skupina přitažlivá i pro ostatní alkoholiky?

Snažíme se dodržovat Tradice a formát meetingu. Skupinové svědomí rozhodlo, že Infomeetingy v léčebnách by měly zůstat pod patronací lokálně v místních skupinách. Uzevřené meetingy Zvláštního spojení: Středa 20:00 Neděle 10:00. Zároveň se dohodle, že tato informace bude na webu.

Domluvili jsme se, že středeční meetingy pro zapamatovatelnost a pravidelnost budou probíhat ve 20:00. Na pondělních meetingách nebude nutné překládat otázky, ale budeme číst v MK, tak jak je návaznost. Pánský klub v úterý je od 19:00 i dáský klub se koná v 19:00.

 

10. Co můžeme udělat pro udržení členů?

Držet se ve výpovědi svého alkoholismu a uzdravování, dodržovat pravidla komunikace, nevynášet, pokud je přítomný nováček, sekretář zdůrazní, že se jedná o nejdůležitějšího člena setkání, a nováčkovi je nabídnuto neformální popovídání po meetingu. Vyzdvihovat uzdravující sílu služby.

 

11. Zdůrazňujeme důležitost sponzorství? Co můžeme udělat lépe?

Tabulka, rozeslaná na každém meetingu, obsahuje jména možných sponzorů a těch, kteří sponzora hledají. Sekretář se rovněž před kolečkem vděčnosti zeptá, hledá li někdo sponsora a pokud je nováček, sekretář vysvětlí pojem Sponzor a zdůrazní, že kroky doporučujeme dělat se sponzorem. Ženě by měla dělat sponzorku žena, muži opět muž.

 

12. Mají všichni členové možnost zapojit se do sdílení a také do dalších skupinových aktivit?

Skupinové svědomí trvá na tom, že jediným předpokladem zapojení se do služby je OCHOTA. Jiná kritéria, jako např. doba střízlivosti, nejsou. V případě recidivy sekretáře by měl zvážit odstoupení popř.  rozhodne skupinové svědomí.

Když se  sekretář nebo spojovatel omluví, pohotově přebírá službu kdokoliv. Pokud je někdo spojovatel, napíše to do chatu aby nebyly na účtu cs aa přihlášeni dva.

 

13. Děláme vše pro to, abychom zajistili přitažlivost a dostupnost našeho prostoru pro meetingy?

Skupinové svědomí souhlasí, meetingy jsou každý den, večer, vyjma neděle, kdy jsou i dopoledne. Informace o naší skypové skupině Zvláštní spojení  a o všech meetingách, jakož i další užitečné materiály (např. ke Krokům) jsou dostupné na adrese https://www.cs-aa.eu/uzitocne/dokumenty-a-materialy/format-meetingu/

 

14.  Co v poslední době udělala naše skupina pro šíření poselství do odborné komunity: lékařů, duchovních,  dalších osob setkávajících se s alkoholiky?

Vizitky byly rozeslány elektronicky, tak aby je bylo možno vytisknout i na větší formát a umístit do ordinací, kostelů, vězení apod. (jednotliví účastníci po své vlastní ose). Janka zmínila účast na adiktologické konferenci, která je pravidelná a každoroční.

 

15. Jak naše skupina naplňuje zodpovědnost k Sedmé Tradici?

15a: Platíme náklady na šíření poselství (literatura, doprava)

15b: Přebytek účtů nad 6000 CZK, resp. 300 Euro posíláme dvakrát do roka na celostátní účty AA.

Převod proběhe v červenci. Aleš opozorní Janku.

16. Červencový zápis bude zaslán členům ZS a bude vyvěšen  před meetingem na Skype pro doplnění a připomínky. Poté se bude archivovat a vyvěsí se na webu.

 

Další pracovní meeting se uskuteční ve čtvrtek 3. srpna 2017 –  Termín se po vzájemné dohodě může změnit.

 

Meeting byl zakončen společným prohlášením Deklarace zodpovědnosti

 

JSEM ZODPOVĚDNÝ,


KDYŽ KDOKOLI A KDYKOLIV BUDE SAHAT PRO POMOC.


CHCI ABY POMOCNÁ RUKA AA BYLA VŽDY K DISPOZICI.


A ZA TO JSEM ZODPOVĚDNÝ.

 

 

Dále následovala modlitba.