Pracovní meetingy - za rok 2021

Pracovní meetingy - za rok 2021

Pracovní mítink skype skupiny AA „Zvláštní spojení“ konaný dne 14.4.2021

 

 

BM skype skupiny „Zvláštní spojení“ probíhá pravidelně jako setkání členů ohledně služebních záležitostí a slouží k pravidelné informovanosti všech členů. Může se zůčastnit kdokoli mající zájem o dění v AA

Přítomní:Aleš,Aneta,Anna,Dan,Jarmila K.,Jozef,Kajo,Lenka,Lucia,Marcel,Maria,Michal,Milan,Tomáš,Ferko,Marky

Sekretář, zapsal: Ferko/Marky

Spojovatel: Ferko

 

Mítink začal modlitbou o poklid.

Bože, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit co změnit mohu, a moudrost jedno od druhého rozeznat.

Jednotlivá témata

 

Transparentní účet

  • Marky informuje, že účet je transparentní a každý se na něj může podívat na odkazu:

https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/vypis-transparentnich-uctu

Po zadání čísla účtu stačíkliknout na „prohlédni účet“.

ČR účet:      2200128526  kód banky   2010 mena CZK
SK účet:      2900128535  kód banky   8330 mena EUR

Stav k 14.4..2021

Běžný zůstatek ČR účet: 7600,-kč

Běžný zůstatek SR účet:     445,56 €

 

 

Příspěvky na diskuzi k BM dne 14.4..2021

 

1. Nový způsob spojení mítnku:

 

Odsouhlasen skupinovým svědomím nový způsob spojování,kde je možnost,aby spojovatel spojil více jak 25 členů najednou s tím,že hovor již nevyzvání a každý,kdo se chce připojit k mítinku tak učiní sám zeleným tlačítkem „Připojit se k hovoru“poté,co spojovatel zahájí hovor.

 

 

 

2.Účty a doména:

Doména je zaplacena do října 2021 .Další platba na další období 5 let bude provedena před ukončením zaplaceného období a poté,co bude vyřešena otázka účtů.

 

Účty:byli jsme seznámeni s informací,že Martin Š. na jehož osobu jsou účty vedeny  požádal o převedení účtů na jinou osobu.Do dalšího  BM vyřešíme způsob,jak tuto změnu provést a zda by účty na sebe převedl Luboš K.-téma na příští BM

 

3.Návrh na použití litarury na mítinku:Zkušenosti síla a naděje a 44 otázek(informační brožura)

 

Skupinovým svědomím bylo odsouhlaseno,že kniha Zkušenosti,síla a naděje prozatím nebude zařazena do programu mítinku.

 

-od 15.4  každý čtvrteční mítink  bude na programu 44otázek do té doby,dokud nebudou všechny otázky probrány.

 

4.Diskuze k účasti nealkoholiků na mítinku:

 

Skupinovým svědomím bylo odsouhlaseno,že na otevřený mítink se mohou přihlásit i lidé,kteří nejsou alkoholici.Na uzavřený mítink pouze alkoholici.Sekretář mítinku zdůrazní ,že se jedná o uzavřený mítink na jeho začátku(středa a neděle dopoledne) a zároven vyzve účastíky mítinku k představení se.a opuštění mítinku těch účastníků,kteří se necítí býti alkoholiky.Představení se však nebude vynucovat

 

 

5.Informace ohledně literary AA:

 

Literaturu AA lze objednat na

knihy@aamail.cz

 

 

 

 

Mítingy v AA ZS

PONDELOK: čítanie z MK

UTOROK: „tématický“ míting, kde tému vyberie sekretár mítingu

 

STREDA: míting na tému „Slogany“, kde sekretár mítingu vyberi 3 slogany

-na základe rozhodnutia skupinového svedomia, raz mesačne, obvykle druhá streda v mesiaci, bude namiesto riadneho mítingu Biznis míting (Inventúra skupiny)

ŠTVRTOK: 44 otázok(brožura AA)

PIATOK: čítanie z MK

SOBOTA: míting „Kroky a Tradície AA“, kde podľa aktuálneho mesiaca je míting venovaný 2x aktálnemu kroku a 2x aktuálnej tradícii

NEDEĽA: míting o 10:00 venovaný téme „Môj obľúbený úrivok z literatúry AA“ a míting o 20:00 venovaný čítaniu z knihy „Dospeli sme k viere“

 

  • Internetová doména byla zaplacena na konci roku 2016 na základě rozhodnutí skupinového svědomí na 5 let.

 

Akcie v Čechách:

 

https://www.anonymnialkoholici.cz/pro-cleny/seznam-akci/

Akcie na Slovensku:

https://www.alkoholici-anonymni.sk/akcie/

 

  • Dubnový zápis bude zaslán členům ZS a bude vyvěšen  na Skype pro doplnění a připomínky. Poté se bude archivovat a vyvěsí se na webu.

 

Další pracovní meeting se uskuteční ve středu  11.5.2021 (Termín se po vzájemné dohodě může změnit).

 

Meeting byl zakončen společným prohlášením Deklarace zodpovědnosti

 

JSEM ZODPOVĚDNÝ,

KDYŽ KDOKOLI A KDYKOLIV BUDE SAHAT PRO POMOC.
CHCI ABY POMOCNÁ RUKA AA BYLA VŽDY K DISPOZICI.
A ZA TO JSEM ZODPOVĚDNÝ.

Dále následovala modlitba 3.kroku


Pracovní mítink skype skupiny AA „Zvláštní spojení“ konaný dne 17.2.2021

BM skype skupiny „Zvláštní spojení“ probíhá pravidelně jako setkání členů ohledně služebních

záležitostí a slouží k pravidelné informovanosti všech členů. Může se zůčastnit kdokoli mající zájem o

dění v AA

Přítomní:Jituš,Anička,Honza H,Ivan,Janka,Ján,Kajo,Milan,Richard,Vláďa,Dan,David,Jozef,Ferko,Marky

Sekretář, zapsal: Ferko/Marky

Spojovatel: Jozef

Mítink začal modlitbou o poklid.

Bože, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit co změnit mohu, a moudrost

jedno od druhého rozeznat.

Jednotlivá témata

Transparentní účet

 Marky informuje, že účet je transparentní a každý se na něj může podívat na odkazu:

https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/vypis-transparentnich-uctu

Po zadání čísla účtu stačíkliknout na „prohlédni účet“.

ČR účet: 2200128526 kód banky 2010 mena CZK

SK účet: 2900128535 kód banky 8330 mena EUR

Stav k 16.2.2021

Běžný zůstatek ČR účet: 7400,-kč

Běžný zůstatek SR účet: 407,56 €

Příspěvky na diskuzi k BM dne 17.2.2021

1. Rotace služeb od 01.01.2021

Stále zbývá obsadit službu pokladníka

Prosím sekretáře mítinků o připomenutí této skutečnosti a potřeby službu

obsadit.

 Vyřazování účastníků ze skupiny:

Vzhledem ke skutečnosti,že spojovatel nemůže z technických důvodu spojit více ,jak

25 účastníku a je tedy nutné,před spojením několik členů ze skupiny vyřadit,zkusíme

zjistit,jaké jsou možnosti zvýšit počet účastníků,aby nebylo nutné vyřazování a pokud by tato

služba byla zpoplatněna,odsouhlasit možnost úhrady za takové služby ze 7.tradice.Žádám

každého kdo by o takové možnosti věděl,aby to sdělil bud do chatu nebo přímo

mě,děkuji.Lubko K přislíbil,že zkusí zjistit,jakým způsobem by se dal počet najednou

spojených lidí zvýšit.

Kontakt,jak požádat o znovuzařazení do skupiny:Skype: CS AA nebo na

mail:csanonymnialkoholici@gmail.com

Odkaz na literaturu a akce AA

Informace pro členy,kteří se chtějí informovat o akcích pořádaných AA a nebo objednat

literaturu AA nalezneme na www.anonymnialkoholici.cz nebo www.alkoholici-anonymni.sk v

sekci seznam akcí nebo literatura.Pokud už víte,co chcete objednat ,můžete si o literaturu

napsat přímo na mail:knihy@aamail.cz(v češtině) nebo na knihyAA@gmail.com(ve

slovenštině).

Konference služeb Nitra SK 16-17.4.

delgát za naši skupinu ZS nebyl zvolen.

Jako pozorovatelé se přihlásili:Janka,Kájo a Janči

Skupinovým svědomím bylo odsouhlaseno následující :

-Přidání kontaktu do tabulek: admin@aamail.cz pro informování o úpravách či

změnách na českém webu o fungování naší skupiny ZS

-ponechání doby trvání mítinku 60 minut a také zachování dosavadního formátu

Modlitby AA:

Byl vznesen dotaz,kde lze najít modlitby AA a z jakého jsou zdroje.Modlitby lze nalézt

na webu naší skupiny www.cs-aa.eu v sekci užitečné/modlitby

Modlitby ke Krokům z Velké knihy

První Krok:

„Dobrotivý Pane, pomoz mi vidět a přiznat, že jsem bezmocný nad svým alkoholismem. Pomoz mi pochopit jak můj

alkoholismus vedl k neovladatelnosti mého života. Pomoz mi v tento den chápat smysl bezmocnosti. Sejmi ze mne veškeré

popírání mého alkoholismu.“

Tato modlitba byla zformulována z kapitoly: Ještě o alkoholismu.

Krok Druhý:

„Bože, právě stojím před rozhodujícím okamžikem. Dej mi Tvou ochranu a péči jak se Ti odevzdávám a vzdávám se svých

starých představ a myšlenek právě dnes.“

Tato modlitba byla zformulována z kapitoly: Pro nás Agnostiky.

Třetí Krok:

Str. 72: „Bože, nabízím se ti, abys se mnou činil, jak žádáš. Zbav mne područí mého JÁ, abych byl lépe schopen vykonávat

Tvoji vůli. Odstraň mé obtíže, aby vítězství nad nimi bylo svědectvím těm, kterým bych mohl být tvojí mocí, láskou a životní

cestou nápomocen. Děj se vždy podle tvé vůle!“

Krok Čtvrtý:

Resentment: Str. 76-77: Požádali jsme Boha, aby nám pomohl projevit jim stejnou snášenlivost, soucit a

trpělivost, které bychom s radostí projevili nemocnému příteli. Když jsme se střetli s uraženou osobou, řekli

jsme si: „Ten člověk je nemocen. Jak mu mohu pomoci? Bože, ušetři mě od hněvu. Nechť se děje Tvoje

vůle.“

Strach: Str. 78: Požádáme Ho, aby nás zbavil strachu a ukázal směr, kterým se máme vydat.

Sex: Str. 79 - Požádali jsme Boha, aby nám pomohl utvářet naše ideály a pomohl nám také podle nich žít.

Str. 80 - Při meditaci se zeptáme Boha, jak si v jednotlivých případech počínat.

Str. 80 - Upřímně se modlíme o ideální vzor a o radu v každé nerozhodné situaci, o rozvážnost a morální sílu činit

dobro.

Pátý Krok:

Str. 86 - Z hloubi duše poděkujeme Bohu za to, že jsme ho mohli lépe poznat.

Str. 86 - položíme otázku, zda jsme něco nezapomněli

Krok Šestý:

Str. 86: Jestliže se najde něco, na čem stále ještě lpíme, požádáme Boha, aby nás zbavil i toho.

Sedmý Krok:

Str. 86-87: „Můj Stvořiteli, jsem teď ochoten se ti celý odevzdat, dobrý i zlý. Modlím se, abys odejmul všechny mé

charakterové vady, které jsou překážkou mé užitečnosti Tobě i mým bližním. Dej mi sílu, abych mohl od nynějška vykonávat

tvé příkazy.“

Krok Osmý:

Str. 87: Jestliže se nám nedostává vůle, abychom to uskutečnili, požádáme, aby se tato dostavila.

Devátý Krok:

Právní záležitosti: Str. 90: žádáme, aby se nám dostalo síly a vedení, jak si správně počínat, a to

bez ohledu na případné důsledky pro nás.

Ovlivnění druhých: Str. 91: Když jsme jednou získali jejich povolení, poradili se s ostatními a

požádali Boha o pomoc, nesmíme už couvnout.

Nevěra: Str. 93: Vzájemně se mohou modlit za štěstí toho druhého.

Rodina: Str. 94: Společně s rodinou začneme čistit dům, žádajíce každé ráno během své meditace, aby nám

Stvořitel ukázal, jak být trpěliví, tolerantní, laskaví a láskyplní.

Krok Desátý:

Str. 96 - Nepřestáváme sledovat své sobectví, nečestnost, zlost a strach a ve chvílích, kdy se začnou

projevovat, požádáme Boha, aby je odstranil.

Str. 97 - Každý den je dnem, kdy se musí, ve všech našich činech, projevovat vůle Boží. „Jak mu mohu nejlépe

sloužit – ať se děje Boží vůle, ne moje!“

Jedenáctý Krok:

Večer: Str. 98: Když ukončíme sebeposouzení, požádáme o Boží odpuštění a tážeme se, jaké nápravné opatření

máme použít.

Ráno: Str. 98 - Vezmeme v úvahu své plány pro nový den. Požádáme Boha, aby řídil naše myšlenky, obzvlášť aby

nás zbavil sebelítosti, nečestnosti a sobectví.

Str. 98 - Během rozjímání o dnešním počínání je možné, že pocítíme nerozhodnost. Opět se obrátíme k Bohu o

inspiraci, intuici či rozhodnutí, jak si máme počínat.

Str. 99 - Meditaci obvykle zakončíme modlitbou o poučení, jak si počínat během dne a prosbou, aby se nám dostalo

všeho, co je potřeba k řešení problémů. Především žádáme osvobození od zatvrzelosti a jsme opatrní, abychom

nevyžadovali něco pouze pro sebe. Jen v případě, že to pomůže jiným, smíme žádat ve svůj prospěch. Vyvarujeme

se modliteb, které slouží našim sobeckým cílům.

Celý den: Str. 99-100: Během dne, když začnete pociťovat neklid či pochybovat, udělejte pauzu a požádejte o

správnou myšlenku či čin. Už není na nás, abychom režírovali svou hru, naší úlohou je během dne skromně

opakovat: „Nechť se děje Tvoje vůle.“

Krok Dvanáctý:

Str. 185-186: Požádejte Ho ve své ranní meditaci, jak můžete každým dnem být prospěšný někomu, kdo se ještě neuzdravil.

Odpovědi se vám dostane, pakliže jste sám v dobré spirituální kondici.

Modlitba Odložení:

„Dobrý Bože pomož mi prosím dát stranou vše, co si myslím, že vím o (lidech, věcech, AA, uzdravení, modré knize…), abych

mohl mít otevřenou mysl k novým zkušenostem. Prosím pomoz mi vidět pravdu o (čemkoliv je zrovna třeba). Amen.“

Tato modlitba byla zformulována z kapitoly: Pro nás Agnostiky.

Modlitba Sv. Františka – 11. Kroku:

Pane, učiň mne řečištěm svého pokoje

- abych tam, kde je nenávist, mohl vnést lásku

- tam, kde se stala křivda, mohl vnést odpuštění

- abych tam, kde je neshoda, mohl vnést soulad

- kde je omyl, abych mohl vnést pravdu

- kde jsou pochybnosti, abych mohl vnést víru

- kde je zoufalství, abych mohl vnést naději

- abych tam, kde vládne temnota, mohl vnést světlo

a abych tam, kde je smutek, mohl vnést radost.

Pane, dej, abych se snažil přinášet více útěchy a méně jí vyžadoval

- abych se snažil spíše porozumět než vyžadovat porozumění a více miloval, než vyžadoval lásku.

Neboť nezištný nalézá, odpouštějícímu je odpuštěno a umírající je vzkříšen k Životu věčnému. Amen.

Dvanáct Kroků a Dvanáct Tradic: Krok Jedenáctý, str. 88-89

Viac tu: https://www.cs-aa.eu/uzitocne/modlitby/

Mítingy v AA ZS

PONDELOK: čítanie z MK

UTOROK: „tématický“ míting, kde tému vyberie sekretár mítingu

STREDA: míting na tému „Slogany“, kde sekretár mítingu vyberi 3 slogany

-na základe rozhodnutia skupinového svedomia, raz mesačne, obvykle druhá streda

v mesiaci, bude namiesto riadneho mítingu Biznis míting (Inventúra skupiny)

ŠTVRTOK: „tématický“ míting, kde tému vyberie sekretár mítingu – prípadne témou môže

byť aktuálne denné zamyslenie, alebo denné zamyslenie/a z posledného týždňa.

PIATOK: čítanie z MK

SOBOTA: míting „Kroky a Tradície AA“, kde podľa aktuálneho mesiaca je míting venovaný 2x

aktálnemu kroku a 2x aktuálnej tradícii

NEDEĽA: míting o 10:00 venovaný téme „Môj obľúbený úrivok z literatúry AA“ a míting o

20:00 venovaný čítaniu z knihy „Dospeli sme k viere“

 Internetovádoména byla zaplacena na konci roku 2016 na základě rozhodnutí skupinového

svědomí na 5 let.

Akcie v Čechách:

https://www.anonymnialkoholici.cz/pro-cleny/seznam-akci/

Akcie na Slovensku:

https://www.alkoholici-anonymni.sk/akcie/

 Únorový zápis bude zaslán členům ZS a bude vyvěšen na Skype pro doplnění a připomínky.

Poté se bude archivovat a vyvěsí se na webu.

Další pracovní meeting se uskuteční ve středu 10.3.2021 (Termín se po vzájemné dohodě může

změnit).

Meeting byl zakončen společným prohlášením Deklarace zodpovědnosti

JSEM ZODPOVĚDNÝ,

KDYŽ KDOKOLI A KDYKOLIV BUDE SAHAT PRO POMOC.

CHCI ABY POMOCNÁ RUKA AA BYLA VŽDY K DISPOZICI.

A ZA TO JSEM ZODPOVĚDNÝ.

Dále následovala modlitba.Pracovní mítink skype skupiny AA „Zvláštní spojení“ konaný dne 17.2.2021

BM skype skupiny „Zvláštní spojení“ probíhá pravidelně jako setkání členů ohledně služebních

záležitostí a slouží k pravidelné informovanosti všech členů. Může se zůčastnit kdokoli mající zájem o

dění v AA

Přítomní:Jituš,Anička,Honza H,Ivan,Janka,Ján,Kajo,Milan,Richard,Vláďa,Dan,David,Jozef,Ferko,Marky

Sekretář, zapsal: Ferko/Marky

Spojovatel: Jozef

Mítink začal modlitbou o poklid.

Bože, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit co změnit mohu, a moudrost

jedno od druhého rozeznat.

Jednotlivá témata

Transparentní účet

 Marky informuje, že účet je transparentní a každý se na něj může podívat na odkazu:

https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/vypis-transparentnich-uctu

Po zadání čísla účtu stačíkliknout na „prohlédni účet“.

ČR účet: 2200128526 kód banky 2010 mena CZK

SK účet: 2900128535 kód banky 8330 mena EUR

Stav k 16.2.2021

Běžný zůstatek ČR účet: 7400,-kč

Běžný zůstatek SR účet: 407,56 €

Příspěvky na diskuzi k BM dne 17.2.2021

1. Rotace služeb od 01.01.2021

Stále zbývá obsadit službu pokladníka

Prosím sekretáře mítinků o připomenutí této skutečnosti a potřeby službu

obsadit.

 Vyřazování účastníků ze skupiny:

Vzhledem ke skutečnosti,že spojovatel nemůže z technických důvodu spojit více ,jak

25 účastníku a je tedy nutné,před spojením několik členů ze skupiny vyřadit,zkusíme

zjistit,jaké jsou možnosti zvýšit počet účastníků,aby nebylo nutné vyřazování a pokud by tato

služba byla zpoplatněna,odsouhlasit možnost úhrady za takové služby ze 7.tradice.Žádám

každého kdo by o takové možnosti věděl,aby to sdělil bud do chatu nebo přímo

mě,děkuji.Lubko K přislíbil,že zkusí zjistit,jakým způsobem by se dal počet najednou

spojených lidí zvýšit.

Kontakt,jak požádat o znovuzařazení do skupiny:Skype: CS AA nebo na

mail:csanonymnialkoholici@gmail.com

Odkaz na literaturu a akce AA

Informace pro členy,kteří se chtějí informovat o akcích pořádaných AA a nebo objednat

literaturu AA nalezneme na www.anonymnialkoholici.cz nebo www.alkoholici-anonymni.sk v

sekci seznam akcí nebo literatura.Pokud už víte,co chcete objednat ,můžete si o literaturu

napsat přímo na mail:knihy@aamail.cz(v češtině) nebo na knihyAA@gmail.com(ve

slovenštině).

Konference služeb Nitra SK 16-17.4.

delgát za naši skupinu ZS nebyl zvolen.

Jako pozorovatelé se přihlásili:Janka,Kájo a Janči

Skupinovým svědomím bylo odsouhlaseno následující :

-Přidání kontaktu do tabulek: admin@aamail.cz pro informování o úpravách či

změnách na českém webu o fungování naší skupiny ZS

-ponechání doby trvání mítinku 60 minut a také zachování dosavadního formátu

Modlitby AA:

Byl vznesen dotaz,kde lze najít modlitby AA a z jakého jsou zdroje.Modlitby lze nalézt

na webu naší skupiny www.cs-aa.eu v sekci užitečné/modlitby

Modlitby ke Krokům z Velké knihy

První Krok:

„Dobrotivý Pane, pomoz mi vidět a přiznat, že jsem bezmocný nad svým alkoholismem. Pomoz mi pochopit jak můj

alkoholismus vedl k neovladatelnosti mého života. Pomoz mi v tento den chápat smysl bezmocnosti. Sejmi ze mne veškeré

popírání mého alkoholismu.“

Tato modlitba byla zformulována z kapitoly: Ještě o alkoholismu.

Krok Druhý:

„Bože, právě stojím před rozhodujícím okamžikem. Dej mi Tvou ochranu a péči jak se Ti odevzdávám a vzdávám se svých

starých představ a myšlenek právě dnes.“

Tato modlitba byla zformulována z kapitoly: Pro nás Agnostiky.

Třetí Krok:

Str. 72: „Bože, nabízím se ti, abys se mnou činil, jak žádáš. Zbav mne područí mého JÁ, abych byl lépe schopen vykonávat

Tvoji vůli. Odstraň mé obtíže, aby vítězství nad nimi bylo svědectvím těm, kterým bych mohl být tvojí mocí, láskou a životní

cestou nápomocen. Děj se vždy podle tvé vůle!“

Krok Čtvrtý:

Resentment: Str. 76-77: Požádali jsme Boha, aby nám pomohl projevit jim stejnou snášenlivost, soucit a

trpělivost, které bychom s radostí projevili nemocnému příteli. Když jsme se střetli s uraženou osobou, řekli

jsme si: „Ten člověk je nemocen. Jak mu mohu pomoci? Bože, ušetři mě od hněvu. Nechť se děje Tvoje

vůle.“

Strach: Str. 78: Požádáme Ho, aby nás zbavil strachu a ukázal směr, kterým se máme vydat.

Sex: Str. 79 - Požádali jsme Boha, aby nám pomohl utvářet naše ideály a pomohl nám také podle nich žít.

Str. 80 - Při meditaci se zeptáme Boha, jak si v jednotlivých případech počínat.

Str. 80 - Upřímně se modlíme o ideální vzor a o radu v každé nerozhodné situaci, o rozvážnost a morální sílu činit

dobro.

Pátý Krok:

Str. 86 - Z hloubi duše poděkujeme Bohu za to, že jsme ho mohli lépe poznat.

Str. 86 - položíme otázku, zda jsme něco nezapomněli

Krok Šestý:

Str. 86: Jestliže se najde něco, na čem stále ještě lpíme, požádáme Boha, aby nás zbavil i toho.

Sedmý Krok:

Str. 86-87: „Můj Stvořiteli, jsem teď ochoten se ti celý odevzdat, dobrý i zlý. Modlím se, abys odejmul všechny mé

charakterové vady, které jsou překážkou mé užitečnosti Tobě i mým bližním. Dej mi sílu, abych mohl od nynějška vykonávat

tvé příkazy.“

Krok Osmý:

Str. 87: Jestliže se nám nedostává vůle, abychom to uskutečnili, požádáme, aby se tato dostavila.

Devátý Krok:

Právní záležitosti: Str. 90: žádáme, aby se nám dostalo síly a vedení, jak si správně počínat, a to

bez ohledu na případné důsledky pro nás.

Ovlivnění druhých: Str. 91: Když jsme jednou získali jejich povolení, poradili se s ostatními a

požádali Boha o pomoc, nesmíme už couvnout.

Nevěra: Str. 93: Vzájemně se mohou modlit za štěstí toho druhého.

Rodina: Str. 94: Společně s rodinou začneme čistit dům, žádajíce každé ráno během své meditace, aby nám

Stvořitel ukázal, jak být trpěliví, tolerantní, laskaví a láskyplní.

Krok Desátý:

Str. 96 - Nepřestáváme sledovat své sobectví, nečestnost, zlost a strach a ve chvílích, kdy se začnou

projevovat, požádáme Boha, aby je odstranil.

Str. 97 - Každý den je dnem, kdy se musí, ve všech našich činech, projevovat vůle Boží. „Jak mu mohu nejlépe

sloužit – ať se děje Boží vůle, ne moje!“

Jedenáctý Krok:

Večer: Str. 98: Když ukončíme sebeposouzení, požádáme o Boží odpuštění a tážeme se, jaké nápravné opatření

máme použít.

Ráno: Str. 98 - Vezmeme v úvahu své plány pro nový den. Požádáme Boha, aby řídil naše myšlenky, obzvlášť aby

nás zbavil sebelítosti, nečestnosti a sobectví.

Str. 98 - Během rozjímání o dnešním počínání je možné, že pocítíme nerozhodnost. Opět se obrátíme k Bohu o

inspiraci, intuici či rozhodnutí, jak si máme počínat.

Str. 99 - Meditaci obvykle zakončíme modlitbou o poučení, jak si počínat během dne a prosbou, aby se nám dostalo

všeho, co je potřeba k řešení problémů. Především žádáme osvobození od zatvrzelosti a jsme opatrní, abychom

nevyžadovali něco pouze pro sebe. Jen v případě, že to pomůže jiným, smíme žádat ve svůj prospěch. Vyvarujeme

se modliteb, které slouží našim sobeckým cílům.

Celý den: Str. 99-100: Během dne, když začnete pociťovat neklid či pochybovat, udělejte pauzu a požádejte o

správnou myšlenku či čin. Už není na nás, abychom režírovali svou hru, naší úlohou je během dne skromně

opakovat: „Nechť se děje Tvoje vůle.“

Krok Dvanáctý:

Str. 185-186: Požádejte Ho ve své ranní meditaci, jak můžete každým dnem být prospěšný někomu, kdo se ještě neuzdravil.

Odpovědi se vám dostane, pakliže jste sám v dobré spirituální kondici.

Modlitba Odložení:

„Dobrý Bože pomož mi prosím dát stranou vše, co si myslím, že vím o (lidech, věcech, AA, uzdravení, modré knize…), abych

mohl mít otevřenou mysl k novým zkušenostem. Prosím pomoz mi vidět pravdu o (čemkoliv je zrovna třeba). Amen.“

Tato modlitba byla zformulována z kapitoly: Pro nás Agnostiky.

Modlitba Sv. Františka – 11. Kroku:

Pane, učiň mne řečištěm svého pokoje

- abych tam, kde je nenávist, mohl vnést lásku

- tam, kde se stala křivda, mohl vnést odpuštění

- abych tam, kde je neshoda, mohl vnést soulad

- kde je omyl, abych mohl vnést pravdu

- kde jsou pochybnosti, abych mohl vnést víru

- kde je zoufalství, abych mohl vnést naději

- abych tam, kde vládne temnota, mohl vnést světlo

a abych tam, kde je smutek, mohl vnést radost.

Pane, dej, abych se snažil přinášet více útěchy a méně jí vyžadoval

- abych se snažil spíše porozumět než vyžadovat porozumění a více miloval, než vyžadoval lásku.

Neboť nezištný nalézá, odpouštějícímu je odpuštěno a umírající je vzkříšen k Životu věčnému. Amen.

Dvanáct Kroků a Dvanáct Tradic: Krok Jedenáctý, str. 88-89

Viac tu: https://www.cs-aa.eu/uzitocne/modlitby/

Mítingy v AA ZS

PONDELOK: čítanie z MK

UTOROK: „tématický“ míting, kde tému vyberie sekretár mítingu

STREDA: míting na tému „Slogany“, kde sekretár mítingu vyberi 3 slogany

-na základe rozhodnutia skupinového svedomia, raz mesačne, obvykle druhá streda

v mesiaci, bude namiesto riadneho mítingu Biznis míting (Inventúra skupiny)

ŠTVRTOK: „tématický“ míting, kde tému vyberie sekretár mítingu – prípadne témou môže

byť aktuálne denné zamyslenie, alebo denné zamyslenie/a z posledného týždňa.

PIATOK: čítanie z MK

SOBOTA: míting „Kroky a Tradície AA“, kde podľa aktuálneho mesiaca je míting venovaný 2x

aktálnemu kroku a 2x aktuálnej tradícii

NEDEĽA: míting o 10:00 venovaný téme „Môj obľúbený úrivok z literatúry AA“ a míting o

20:00 venovaný čítaniu z knihy „Dospeli sme k viere“

 Internetovádoména byla zaplacena na konci roku 2016 na základě rozhodnutí skupinového

svědomí na 5 let.

Akcie v Čechách:

https://www.anonymnialkoholici.cz/pro-cleny/seznam-akci/

Akcie na Slovensku:

https://www.alkoholici-anonymni.sk/akcie/

 Únorový zápis bude zaslán členům ZS a bude vyvěšen na Skype pro doplnění a připomínky.

Poté se bude archivovat a vyvěsí se na webu.

Další pracovní meeting se uskuteční ve středu 10.3.2021 (Termín se po vzájemné dohodě může

změnit).

Meeting byl zakončen společným prohlášením Deklarace zodpovědnosti

JSEM ZODPOVĚDNÝ,

KDYŽ KDOKOLI A KDYKOLIV BUDE SAHAT PRO POMOC.

CHCI ABY POMOCNÁ RUKA AA BYLA VŽDY K DISPOZICI.

A ZA TO JSEM ZODPOVĚDNÝ.

Dále následovala modlitba.