Modlitba 3. kroku

Bože,

nabízím se ti, aby si se mnou konal jak žádáš,

zbav mne područí mého egoistického já,

odstraň mé obtíže tak, aby vítězství nad nimi,

bylo svědectvím těm, kterým bych mohl být Tvojí mocí, láskou a životní cestou nápomocen.

Děj se vždy podle Tvé vůle!

Amen