Modlitba 7. kroku

Můj Stvořiteli,

jsem teď ochoten se ti celý odevzdat, dobrý i zlý.

Modlím se, abys odejmul všechny mé charakterové vady, které jsou překážkou mé užitečnosti Tobě i mým bližním.

Dej mi sílu, abych mohl od nynějška vykonávat tvé příkazy.

Děj se vždy podle Tvé vůle.

Amen