Prísluby AA

PRÍSĽUBY AA

1. krok: str. 9

Aká veľká je tma pred svitaním. V skutočnosti to bol len začiatok môjho posledného debaklu. Už čoskoro som mal byť katapultovaný do štvrtej dimenzie existencie. Mal som spoznať šťastie, mier a užitočnosť, spôsob života, ktorý sa deň po dni stáva čoraz krajším.

2. krok /1. časť/: str. 27

Objavili sme raj a boli sme vystrelení do štvrtej dimenzie bytia o ktorej sa nám ani nesnívalo. Toto je veľká pravda – a nič menej: prežili sme hlboké duchovné skúsenosti /viď str. 181/, ktoré úplne zmenili náš postoj k životu, k ľuďom a k Božiemu vesmíru. Základnou pravdou našich dnešných životov je úplná istota, že náš Stvoriteľ vstúpil do našich sŕdc a životov skutočne zázračným spôsobom. Začal pre nás robiť to, čo by sme sami pre seba nikdy nedokázali urobiť.

2. krok /2.časť/: str. 56

Nakoniec sme si uvedomili, že viera v nejakého Boha bola súčasťou nás samých, rovnako ako city k priateľovi. Niekedy sme ho museli nebojácne hľadať, ale bol tam. Bol rovnako skutočný ako my. Hlboko v sebe sme našli „veľkú realitu“. Napokon, dá sa nájsť iba tam. To bola naša skúsenosť.

3. krok: str. 64 – 65

...sme sa rozhodli, že režisérom drámy zvanej život bude Boh. On je vedúcim a my sme jeho deťmi. ... táto koncepcia je základným kameňom, ktorým sme prešli na slobodu. Keď sme úprimne prijali svoje miesto, stali sa pozoruhodné veci. Dostali sme nového zamestnávateľa. Vo svojej všemohúcnosti nám zadovážil všetko, čo sme potrebovali, ak sme sa zdržiavali v jeho blízkosti a dobre vykonávali jeho dielo. Stojac na takejto pôde, čoraz menej sme boli zaujatí sami sebou, našimi malými plánmi a projektmi. Stále viac sme sa snažili vidieť, čo môžeme životu poskytnúť. S prílivom novej sily, tešiac sa pokojnej mysli, sme zistili, že sa dokážeme úspešne postaviť zoči-voči životu. Keď sme si uvedomovali jeho prítomnosť, prestali sme sa báť dneška, zajtrajška i budúcnosti. Boli sme znovuzrodení.

4. krok: str. 72

Urobili sme zoznam a analýzu našich hnevov a odporu. Začali sme chápať ich malichernosť a zhubnosť. Začali sme si uvedomovať ich strašnú deštruktívnosť. Začali sme sa učiť tolerancii, trpezlivosti a dobrej vôli voči všetkým ľuďom, dokonca i našim nepriateľom, pretože sa na nich dívame ako na chorých ľudí.

5. krok: str. 77

Keď sme urobili tento krok a nič nezamlčali, zaplaví nás pocit radosti. Môžeme sa pozrieť svetu do očí. Nadobudneme dokonalý pokoj a úplnú ľahkosť. Padne z nás strach. Pocítime blízkosť nášho Stvoriteľa. Možno sme mali istú duchovnú vieru, avšak teraz začíname prežívať duchovnú skúsenosť. Pocit, že problém s pitím zmizol, prichádza veľmi silno. Cítime, že sme sa tak dostali na širokú cestu, po ktorej kráčame ruka v ruke s Duchom vesmíru.

6. krok: str. 77

Z hĺbky duše poďakujem Bohu, že sme ho lepšie spoznali. Budujeme si most, po ktorom nakoniec prejdeme ako slobodní ľudia. Zdôrazňujeme, že ochota je nenahraditeľná.

str. 48

Boh nekladie pritvrdé podmienky tým, ktorí ho hľadajú. /OCHOTA/

str. 102 - 103

ak, ak, ak, ... /OCHOTA/ Boh nedovolí, aby sa vám ublížilo.

str. 117

Ak sa snažím žiť na duchovnom základe, urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som sa vyhol nezhodám alebo hádkam. /OCHOTA/

7. krok:  str. 79

Viera pre nás urobila to, čo sme sami pre seba nedokázali urobiť. Boh môže odstrániť všetky blokády, ktoré naša svojvôľa medzi ním a nami vytvorila.

str. 85

Odrazu si uvedomíme, že Boh pre nás robí to, čo sme sami pre seba nedokázali urobiť.

8. krok: str. 72

Urobili sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme ochotní, ak to bolo možné, napraviť chyby minulosti.

9. krok: str. 85

Ak sa budeme v tejto fáze nášho vývoja snažiť, zmenu pocítime skôr, ako prejdeme polovicu cesty. Spoznáme novú slobodu a nový pocit šťastia. Nebudeme ľutovať minulosť, ani sa snažiť za ňou zavrieť dvere. Pochopíme zmysel slova vyrovnanosť a pocítime pokoj. Bez ohľadu na to, na ktorom stupni vývoja sa budeme nachádzať, vycítime, ako naša skúsenosť môže pomôcť iným. Pocit neužitočnosti a sebaľútosti sa vytratí. Stratíme sebecké záujmy a začneme sa zaujímať o svojich blížnych. Náš celkový postoj a pohľad na život sa zmení. Opustí nás strach z ľudí a ekonomickej neistoty. Intuitívne vycítime ako riešiť situácie, ktoré nás predtým vyvádzali z miery. Odrazu si uvedomíme, že Boh pre nás robí to, čo sme sami pre seba nedokázali urobiť. Sú tieto sľuby prehnané? Nemyslíme. Splnia sa nám niekedy rýchlo, inokedy pomaly. Ak budeme na tom pracovať, vždy sa uskutočnia.

10. krok: str. 86

Prestali sme bojovať proti komukoľvek a čomukoľvek – dokonca i proti alkoholu. Čo sa alkoholu týka, nie sme už šialení. Zriedkakedy sa  v nás zbudí záujem o alkohol. Od pokušenia sa odtiahneme ako od horúceho plameňa. Zistíme, že sa tak stane úplne automaticky. Uvedomíme si, že náš nový postoj k alkoholu nám bol daný bez nejakých myšlienok alebo úsilia z našej strany. jednoducho iba prišiel! V tom spočíva zázrak. Ani proti nemu nebojujeme, ani sa nesnažíme vyhýbať pokušeniu. Máme pocit, akoby sme sa ocitli v neutrálnej zóne – v bezpečí a pod ochranou. Ani sme sa nemuseli zaprisahávať a problém bol odstránený. Už pre nás neexistuje. Nie sme ani namyslení, ani ustráchaní. Taká je naša skúsenosť. Takto reagujeme, pokiaľ si  duchovnosť udržiavame v dobrom stave.

11. krok: str. 89

Nebezpečenstvo, že nás ovládne rozrušenie, zlosť, obavy, sebaľútosť, alebo, že urobíme nejaké bláznivé rozhodnutie, je oveľa menšie. Oveľa efektívnejšie budeme využívať čas. Nepodľahneme tak ľahko únave, lebo prestaneme bláznivo spaľovať energiu, ako sme to robili, keď sme sa pokúšali zorganizovať život tak, aby vyhovoval nám. Funguje to – skutočne to funguje.

12. krok /1. časť/: str. 90

Život nadobudne nový zmysel. Vidieť ľudí, ako sa uzdravujú, vidieť ich, ako pomáhajú iným, vidieť ako sa vytráca osamelosť, pozorovať spoločenstvo, ako sa okolo vás rozrastá, mať veľa priateľov – toto sú skúsenosti, ktoré si nesmiete nechať ujsť. Vieme, že si to nenecháte ujsť. Náš vzájomný častý kontakt s nováčikmi sú svetlé body v našich životoch.

12. krok /2. časť/: str. 100

Obaja, vy i váš zverenec, musíte deň za dňom kráčať cestou duchovného pokroku. Ak vytrváte, začnú sa diať pozoruhodné veci. Ak sa obzrieme späť, prídeme na to, že to čo sa nám stalo, keď sme sa odovzdali do Božích rúk, je omnoho lepšie ako čokoľvek, čo by sme si mohli naplánovať. Nasledujte hlas Vyššej moci a budete žiť v novom a nádhernom svete bez ohľadu na súčasné okolnosti.