Prísluby AA

PRÍSĽUBY AA

Ak sa budeme v tejto fáze nášho vývoja snažiť, zmenu pocítime skôr, ako prejdeme polovicu cesty. 

  1. Poznáme novú slobodu a nový pocit šťastia.
  2. Nebudeme ľutovať minulosť ani sa snažiť zavrieť za ňou dvere.
  3. Pochopíme zmysel slova vyrovnanosť a objavíme pokoj.
  4. Bez ohľadu na to, na ktorom stupni vývoja sa budeme nachádzať, vycítime, ako naša skúsenosť môže pomôcť iným.
  5. Pocit neužitočnosti a sebaľútosti sa vytratí.
  6. Stratíme sebecké záujmy a začneme sa zaujímať o svojich blížnych.
  7. Náš celkový postoj a pohľad na život sa zmení.
  8. Opustí nás strach z ľudí a ekonomickej neistoty.
  9. Intuitívne vycítime, ako riešiť situácie, ktoré nás predtým vyvádzali z miery.
  10. Odrazu si uvedomíme, že Boh pre nás robí to, čo sme sami pre seba nedokázali urobiť.

Sú tieto sľuby prehnané?

Nemyslíme.

Splnia sa nám - niekedy rýchlo, inokedy pomaly. Ak budeme na tom pracovať, vždy sa uskutočnia.