Základná literatúra člena AA

Modrá kniha ANONYMNÍ ALKOHOLICI 
Základná publikácia. Je to príbeh o tom, ako sa stovky žien a mužov uzdravilo z alkoholizmu.
  
- Dvanásť Krokov
Súbor duchovných zásad

- Dvanásť Tradícií
Metódy a zásady fungovania spoločenstva AA

 -12 Krokov a 12 Tradícií spolu 
 
Triezvy život
Niekoľko metód, ktoré používajú členovia AA, aby nepili alkohol...
   
- AKO TO VIDÍ BILL
Kniha obsahuje niekoľko sto výňatkov z našej literatúry a dotýka sa takmer všetkých aspektov života AA. Obsah knihy tiež čerpá z publikácií Billa W. a z veľa článkov., ktoré napísal do nášho časopisu GAPEVINE. Všetky materiály odzrkadľujú osobný pohľad Billa W na spôsob života AA.
   
- DENNÉ ZAMYSLENIA
Táto kniha vznikla na návrh Konferencie všeobecných služieb z roku 1987 a napĺňa dlhodobo pociťovanú potrebu spoločenstva mať zbierku úvah, ktorá by deň po dni sledovala kalendárny rok. Po každom citáte nasledujú osobné úvahy jedného z členov AA týkajúceho sa citátu. Kniha obsahuje výber z celkom 1300 príspevkov, ktoré boli vybrané neprofesionálnymi spisovateľmi.

- PRAMEŇ
Štvrťročné periodikum. Časopis pre členov AA na Slovensku. Uverejňuje iba skutočné príbehy a názory ľudí, ktorí prišli do styku s alkoholom.