Slogany AA

1. Ži a nechaj žiť!
2. Deň po dni.
3. Odovzdaj to a odovzdaj to Boh!
4. I to pominie.
5. Ja nemôžem, On môže, myslím že mu to odovzdám (Kroky 1, 2, 3)
6. Ak to funguje, neopravuj to!
7. Držte sa víťazov!
8. Triezvosť je cesta nie cieľ.
9. Viera bez skutkov je mŕtva.
10. Ja úbohý chudáčik. Nalejte mi za pohárik.
11. Ak je Boh zrazu vzdialený, kto sa odvrátil?
12. Odovzdaj to.
13. A.A.= Altered Attitudes – Zmena postojov
14. Nič nie je také zlé, aby to alkohol nemohol ešte viac zhoršiť
15. Sme natoľko chorí, nakoľko si strážime svoje tajomstvá.
16. Buď súčasťou riešenia, nie problému!
17. Sponzori: nájdi si nejakého, spolupracuj s ním a staň sa ním!
18. Ochota je kľúčom.
19. Časom sa dozviete viac
20. Žiadna bolesť, žiaden pokrok.
21. Skôr než povieš: “Ja to nedokážem“, povedz: “Ja to skúsim“.
22. Neodchádzajte, kým sa nestane zázrak!
23. Niektorí z nás sú viac chorí (“nemocnejší“) ako tí ostatní.
24. Pestuj si postoj vďačnosti!
25. Boh nikdy nemešká.
26. Užívaj si pekný deň, pokiaľ si sa však nerozhodol inak.
27. Kam sa vyberieš, tam sa aj ocitneš!
28. Zostaň triezvy kvôli sebe!
29. Hľadaj podobnosti a nie odlišnosti!
30. Pamätaj si svoju poslednú pitku!
31. Zrátaj si svoje požehnania!
32. Zdieľaj svoje šťastie!
33. Zdieľaj svoju bolesť!
34. Vzdaj sa starých názorov!
35. Skús nahradiť vinu vďačnosťou.
36. Uzdravenie je proces, nie udalosť.
37. Je to prvý pohárik, z ktorého sa opiješ.
38. Aby si si to mohol ponechať, musíš to odovzdať!
39. Pomoc je na dosah jedného telefonátu.
40. Nemôžeš odovzdať to, čo sám nemáš.
41. Jeden pohárik je priveľa a tisíc nie je dosť.
42. Zlosť je veľmi pochybný luxus.
43. Pomaly ďalej zájdeš, ale treba ísť.
44. Prines telo (na míting), myseľ sa pridá neskôr.
45. Strach je tmavou komnatou, kde sa rodia negatíva.
46. Skôr než niečo povieš, zapoj myseľ!
47. Na duchovný problém nejestvuje chemické riešenie.
48. AA nie je niečím, čoho sa len zúčastníme. Je to spôsob života.
49. Viera sa hláskuje ako a-k-c-i-a.
50. Zmätok odnes sponzorovi, na míting prines posolstvo!
51. Kým premýšľam- nenapijem sa. Keď sa napijem- nemôžem premýšľať.
52. Prvým krokom pri prekonávaní chýb je priznať si ich.
53. AA je celoživotným vzdelávaním bez diplomu o ukončení.
54. Cesta dlhá tisíc míľ začína prvým krokom.
55. Buď rovnako nadšený AA ako si bol nadšený pitím!
56. Pokus o modlitbu je modlitbou.
57. Získavame – rozdávame - rastieme.
58. Viera nie je presvedčením bez dôkazu, je to dôvera bez výhrad.
59. Myseľ je ako padák – nefunguje, pokiaľ nie je otvorená.
60. Alkoholizmus je jedinou nemocou, ktorá ti tvrdí, že si úplne v poriadku.
61. Míting AA je stretnutím stroskotancov, ktorí sa rozprávajú o tom, ako zvíťazili.
62. AA je školou, v ktorej sú všetci žiakmi a všetci učiteľmi.
63. Bože nauč nás znovu sa smiať, ale nedaj nám zabudnúť na doby, kedy sme plakali!
64. Vyrovnanosť nie je slobodou od búrky, je to mier uprostred búrky.
65. Nikto nie je prihlúpy na program AA, ale mnoho je príliš múdrych.
66. Musíme odpustiť, aby nám bolo odpustené.
67. Cesta začína keď sa odovzdáme našej Vyššej Moci.
68. Osoba s najdlhšou triezvosťou na mítingu je ten človek, ktorý sa dnes zobudil ako prvý.
69. Keď sa niekto pokúša kontrolovať svoje pitie znamená to, že už o tú kontrolu prišiel.
70. Úloha, ktorá stojí predo mnou nikdy nie je taká veľká ako Sila, stojaca za mnou.
71. Neočakáva sa od teba, že sa ti to bude páčiť, očakáva sa od teba len to, že to budeš Robiť.
72. Nie sme ľudské bytosti, ktoré prežívajú spirituálnu skúsenosť; sme duchovné bytosti, 
ktoré prežívajú ľudskú skúsenosť.
73. Nezabúdaj, že dnes sa nestane nič, čo by si ty a Boh nemohli zvládnuť.
74. Je škoda, že nevieme zabúdať na naše starosti rovnakým spôsobom, ako zabúdame na 
naše požehnania.
75. AA je miestom, za vstup do ktorého si zaplatil tú najvyššiu cenu. Ak si zaplatil členské, 
prečo si neužívať benefity?
76. Vôľa Božia ťa nikdy nevezme tam, kde ťa jeho milosť neochráni.
77. AA nikdy neotvorila brány neba, aby som mohol vstúpiť. AA otvorilo brány pekla, aby 
som ho mohol opustiť.
78. Keď budeme opúšťať tento svet, budeme si môcť zobrať so sebou len to, čo sme zdieľali 
s ostatnými.
79. Čas, ktorý premárnený premýšľaním nad pomstou znemožňuje duchovný rast.
80. Triezvosť prináša všetko, čo alkohol sľuboval.
81. Uvoľni miesto šoféra a prenechaj ho Bohu!
82. Aktívni alkoholici nevytvárajú vzťahy, len berú druhého do zajatia.
83. Ak nájdeš chodník bez prekážok, pravdepodobne nikam nevedie.
84. Každé uzdravovanie sa s alkoholizmu začalo prvou triezvou hodinou.
85. Každý jeden alkoholik, či už triezvy alebo nie nám poskytuje hodnotné lekcie o nás 
samých a našom uzdravení.
86. Neporovnávaj sa – hľadaj spoločné znaky!
87. PRAVIDLO 62: Neberte sa až tak vážne!
88. Ako sa stanete veteránom v AA? Nepi a neumri!
89. Viera je našim najväčším darom jej zdieľanie s ostatnými je našou najväčšou 
zodpovednosťou.
90. Ak chceš piť je to tvoja vec...ak chceš prestať a nedarí sa ti, je to vec AA.
91. Nedávajte si sponzorov na piedestál, môžu na vás spadnúť!
92. Môj najhorší deň v triezvosti je lepším, než môj najlepší deň v opitosti.
93. Ak nechceme rásť, musíme odísť.
100. Náboženstvo je pre tých, ktorí sa boja pekla, duchovne o je pre tých, ktorí tam už boli.
101. Netolerancia = uzavretá myseľ.
102. Poníženie vedie k pokore.
103. Životný štýl AA je každodenným chlebom nie zákuskom na špeciálne príležitosti.
104. Daj času čas!
105. AA funguje tým, ktorí veria v Boha. AA funguje tým, ktorí neveria v Boha. AA NIKDY 
nefunguje tým, ktorí si o sebe myslia, že sú Boh.
106. Dnešná skúsenosť nie je tým, čo nás privádza do šialenstva, do tohto stavu nás 
privádzajú výčitky svedomia z minulosti a strach zo zajtrajška.
107. Cesta do resentimentu je vydláždená očakávaniami.
108. Obrátenou stranou odpustenia je resentiment.
109. Strach je neprítomnosťou viery.
110. Ak to tak má byť, nemôžem to zastaviť. Ak to nie je Božou vôľou, neurobím s tým nič.
111. V AA sú členovia, ktorí veci robia, sú tam členovia, ktorí tieto veci pozorujú a potom sú 
tam aj takí, ktorí ani nevedia o tom, že sa niečo robí.
112. Budeme ťa milovať dovtedy, kým sa to nenaučíš ty sám.
113. Bolesť predchádza triezvosti. Bolesť predchádza vyrovnanosti. Najskôr triezvosť, potom 
vyrovnanosť.
114. Keď sme už nemohli naďalej ovládať alebo manipulovať, opýtali sme sa, aké sú vlastne 
pravidlá a podmienky.
115. Nedostal som sa do problémov zakaždým, keď som pil, ale zakaždým, keď som sa do 
problémov dostal predchádzalo tomu napitie.
116. Šialenstvo sa definuje ako opakované robenie tej istej veci a očakávanie odlišných 
výsledkov.
117. Úspech spočíva v tom, že odložíš bokom svoje ALE.
118. Alkoholické myslenie je ako nebezpečná štvrť – sám tam radšej nechoď.
119. Definícia alkoholika: ego maniak s komplexom menejcennosti.
120. Čím dlhšie sa uzdravujem, tým menej toho viem.
121. Keď bolesť z toho, že si triezvy sa stane menšou než bolesť z opíjania sa, vytriezvieš.
122. Boh rozhoduje o tom, čo sa kedy stane a ja nemôžem unáhliť Jeho rozhodnutia. 
123. Ak sa budeš dostatočne dlho motať okolo holiča, nakoniec ťa ostrihajú.
124. Keď bojujem, klesám na dno, keď odovzdávam, vznášam sa na hladine.
125. Kvalitu triezvosti určuje rýchlosť, akou dokážeme prejsť od problému k riešeniu.
126. Nemusíš sa spustiť až na prízemie, aby si vystúpil z výťahu.
127. Ak si nepamätáš svoje posledné napitie, možno si ho ešte nezažil.
128. Analýza je paralýza.
129. Život začne, keď ty prestaneš.
130. Aby si to mohol ponechať, musíš to odovzdať!
131. Musíš chodiť na mítingy dovtedy, kým nezačneš chcieť tam chodiť!
132. Nedovoľ nepríjemným ľudom zaberať vzácny priestor v tvojej hlave!
133. Vyskúšaj si to na 90 dní a ak sa ti to nebude páčiť, vďačne ti vrátime tvoje nešťastie.
134. Súkromné liečebné centrum je miesto, kde zaplatíš $15,000, aby si sa dozvedel, že 
mítingy AA sú zdarma.
135. Opýtaj sa alkoholika koľko je hodín a on ti podrobne vysvetlí ako vyrobiť hodiny.
136. Buďte prosím trpezliví. Boh so mnou ešte neskončil.
137. Som jedinečný tak, ako ktokoľvek iný.
138. Realita je pre tých, ktorí nezvládajú drogy.
139. Dnes sa ponorím do AA tak, ako som sa kedysi ponáral do alkoholu.
140. Neviem vždy, čo je Božou vôľou pre mňa, ale vždy viem, čo nie je.
141. Čo nevychádza zo srdca neosloví iné srdce.
142. AA môže pomôcť rohožkám vstať a balónom spľasknúť.
143. Neexperimentoval som s alkoholom a drogami. Bol to pokročilý výskum a rozvoj.
144. Dnes mám viac riešení než problémov.
145. Ak je Boh druhým pilotom, vymeňte si miesta!
146. Nepokúšajte sa odpratávať trosky budúcnosti!
147. Nemôžeš urýchliť svoje uzdravenie, ale je isté, že ho môžeš spomaliť.
148. Každý pohárik, ktorý som vypil ma priviedol sem. Každý pohárik, ktorý nevypijem ma 
tu udržiava.
149. Ľudia, ktorí si myslia, že vedia všetko veľmi iritujú tých, ktorí to naozaj vedia.
150. Vždy pamätaj na šialenstvo...Buď vďačný za bolesť... No najviac zo všetkého buď 
vďačný za dni, ktoré ti zostávajú!
151.Sedieť na mítingoch a sledovať ostatných ako používajú program uzdravenia je ako 
sedieť na Titanicu a sledovať ostatných ako nastupujú do záchranných člnov.
152. Ak nemôžeš byť vďačný zato čo máš, tak buď vďačný za to, že si unikol!
153. Boh ma priviedol do AA a AA ma priviedlo k Bohu. 
154. Paradoxy AA:
- zo slabosti (nešťastia) povstáva sila
- odpúšťame, aby nám bolo odpustené
- trpíme, aby sme sa uzdravili
- vzdávame sa, aby sme zvíťazili
- zomierame, aby sme mohli žiť
- z tmy pochádza svetlo
- v závislosti sme našli slobodu
155. Ak sú pripravení, nemôžeš povedať nič nesprávne, ak nie sú pripravení, nemôžeš 
povedať nič správne.
156. Som zodpovedný voči alkoholikovi, nie za alkoholika.
157. Otvor si myseľ skôr ako si otvoríš ústa!
158. Nauč sa počúvať, počúvaj, aby si sa niečo naučil!
159. Pokrok je nevyhnutný, mizéria voliteľná.
160. Ľudia, ktorí prestanú chodiť na mítingy sa nedozvedia čo sa stane ľuďom ktorí prestanú 
chodiť na mítingy.
161. Ak robíš len to čo si robil vždy, dostaneš to čo si vždy mal.
162. Resentiment je ako piť jed a očakávať, že ten druhý preto umrie.
163. Zober si čo potrebuješ a nechaj zvyšok, ale zober si aspoň niečo.
164. Ak očakávaš rešpekt buď prvý kto ho preukáže.
165. Aj keď nie sme zodpovední za našu chorobu, sme zodpovední za naše uzdravenie.
166. Nebolo ešte takého človeka, u ktorého by k uzdraveniu došlo na základe intelektuálneho 
prebudenia.
168. Získaš len toľko, koľko do toho vložíš.
169. Osamelý alkoholik je vo veľmi zlej spoločnosti.
170. Pocity nie sú fakty!
171. Sedem dní bez meetingu člověka oslabí.