???

???

Táto brožúrka je určená ľuďom, ktorí prichádzajú do AA po prvý krát. V nej sa snažíme zodpovedať všetky otázky, ktoré si nováčikovia väčšinou kladú – otázky, ktoré sme si sami kládli, keď sme po prvý krát prišli do AA.

Som alkoholik?

Ak opakovane pijete viac, než ste mali pôvodne v úmysle, ak sa kvôli tomu dostávate do problémov, mávate výpadky pamäte, ste možno alkoholik.

Len vy sa môžete rozhodnúť. Nikto iný v AA vám nepovie, či ste alebo nie ste alkoholik.

Čo mám robiť, keď mám obavy ohľadne môjho pitia?

Vyhľadajte pomoc. V AA Vám možno pomôžu.

Čo sú Anonymní Alkoholici?

Sme spoločenstvom mužov a žien, ktorí stratili schopnosť ovládať svoje pitie ocitli sa v rôznych problémoch, ktoré boli následkom nášho pitia. Pokúšame sa – väčšina z nás úspešne vytvoriť si uspokojivý spôsob života bez alkoholu. Aby sme ho mohli dosiahnuť potrebujem pomoc a podporu ďalších alkoholikov v AA.

Ak prídem na meeting AA, zaväzuje ma to k niečomu?

Nie. AA si nevedie žiadne záznamy , či prezenčné listiny. Nemusíte prezradiť o sebe vôbec nič.  Nikto nebude naliehať, ak sa nebudete chcieť vrátiť.

Čo sa stane, ak tam stretnem ľudí, ktorých poznám?

Budú tam z toho istého dôvodu ako vy. Neodhalia nikomu vašu identitu. V AA si môžete zachovať toľko anonymity, koľko potrebujete. To je jeden z dôvodov, prečo si hovoríme Anonymní Alkoholici.

Ako prebieha AA meeting?

AA meetingy majú rôzne formáty, ale nech už navštívite akýkoľvek, budete počuť alkoholikov rozprávať o tom, čo pitie urobilo s ich životmi a osobnosťami, čo podnikli, aby si pomohli a akými životmi žijú dnes.

Ako mi to môže pomôcť v mojom probléme s pitím?

My v AA vieme, aké to je byť závislý na alkohole a nebyť schopný dodržať sľuby, ktoré dávame druhým, či sebe o tom, že už nebudeme piť. Nie sme profesionálni terapeuti. Našou jedinou kvalifikáciou pre pomoc ostatným je to, že sme sami prestali piť, ale problémoví pijani, ktorí k nám prichádzajú, vedia, že uzdravenie je možné, pretože vidia tých, ktorým sa to podarilo.

Prečo členovia AA chodia na meetingy aj potom ako boli vyliečení?

My v AA veríme tomu, že neexistuje niečo ako „liek“ na alkoholizmus. Nikdy nebudeme schopní navrátiť sa k normálnemu pitiu a naša schopnosť nepodľahnúť znovu pokušeniu závisí od udržiavania si nášho fyzického, mentálneho a duševného zdravia. A toto dosahujeme pravidelných chodením na meetingy a uvádzaním do praxe toho, čo sme sa tu naučili. Okrem toho sme pochopili, že sa nám darí zostať triezvi, pokiaľ pomáhame ostatným alkoholikom.

Ako môžem vstúpiť do radov AA?

Ste členom AA akonáhle sa sami preto rozhodnete. Jedinou podmienkou členstva v AA je túžba prestať piť a mnohí z nás neboli úplne a celým srdcom o tom rozhodnutí, keď prišli do AA.

Koľko stojí členstvo v AA?

V AA  nemáme žiadne povinné poplatky, či príspevky. Počas meetingu sa zvyčajne uskutočňuje zbierka na pokrytie nákladov za prenájom priestorov, kávu a pod. a všetci členovia majú možnosť prispieť podľa vlastných možností.

Ale dosť často sa tam hovorí o Bohu, či nie?

Väčšina našich členov verí tomu, že našla spoločné riešenia na náš problém s pitím nie skrze pevnú vôľu, ale pomocou sily, ktorá väčšia, než sú oni sami. Avšak každý si túto silu môže zadefinovať podľa vlastného uváženia. Mnohí ľudia ju volajú Bohom, iní ju nazývajú skupinou AA, máme aj takých, ktorí neveria ani v jedno, ani v druhé. V AA je miesto pre ľudí všetkých vierovyznaní  a presvedčení.

Môžem na meeting previesť aj svoju rodinu?

Rodinní príslušníci a blízki priatelia sú vítaní na „otvorených“ meetingoch. Skúste sa opýatť, či je meeting uzavretý alebo otvorený.

Aké rady dávate nováčikom?

Podľa našej skúsenosti, ľudia, ktorí sa uzdravujú v AA sú títo:

  1. Nedajú si prvý pohárik
  2. Pravidelne navštevujú meetingy AA
  3. Zostávajú v kontakte s ľuďmi, ktorí sú úspešne triezvi už dlhšiu dobu
  4. Pokúšajú sa uviesť do praxe náš program uzdravenia
  5. Zaobstarajú si Veľkú Knihu Anonymní Alkoholici a študujú ju.