12 krokov Anonymných Alkoholikov

12 krokov Anonymných Alkoholikov

 

Dvanásť krokov AA je súbor všeobecne prijatých duchovných zásad, ktoré keď si osvojíme ako svoj životný štýl, môžu človeka zbaviť návyku konzumovať alkohol a tiež pomôžu trpiacemu na závislosti od alkoholu prinavrátiť zdravie a nájsť opäť zmysel šťastného a plnohodnotného života. Krokmi postupne prešli všetci členovia AA, ktoré sú zároveň navrhnuté ako program uzdravenia
 

 1. Přiznali jsme svoji bezmocnost nad alkoholem – naše životy se staly neovladatelné.

 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše může obnovit naše duševní zdraví.

 3. Rozhodli jsme se předat svoji vůli a svůj život do péče Boha, tak jak ho my sami chápeme.

 4. Provedli jsme důkladnou a nebojácnou morální inventuru sebe samých.

 5. Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých chyb.

 6. Byli jsme zcela připraveni k tomu, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.

 7. Pokorně jsme Ho požádali, aby naše nedostatky odstranil.

 8. Sepsali jsme listinu všech lidí, kterým jsme ublížili a dospěli jsme k ochotě jim to nahradit.

 9. Provedli jsme tyto nápravy ve všech případech, kdy situace dovolila, s výjimkou kdy toto počínání by jim nebo jiným uškodilo.

 10. Pokračovali jsme v provádění osobní inventury, a když jsme chybovali, pohotově jsme se přiznali.

 11. Pomocí modlitby a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý styk s Bohem, jak jsme Ho chápali my, a modlili se pouze za to, aby se nám dostalo poznání Jeho vůle a síly ji uskutečnit.

 12. Výsledkem těchto Kroků bylo, že jsme se duchovně probudili a v důsledku toho jsme projevili snahu předávat toto poselství ostatním alkoholikům a uplatňovat tyto principy ve všech našich záležitostech.

Mnohým z Vás sa bude zdať, že tento program sa nedá zvládnuť. Nedajte sa odradiť! V celosvetovom spoločenstve anonymných alkoholikov je organizovaných vyše dvoch miliónov žien a mužov, ktorí to dokázali! Prejavili túžbu prestať piť.

 

12 tradic Anonymních Alkoholikov

12 tradic AA

Dvanáct tradic AA Dvanáct tradic AA se týká života samotného společenství AA. Jde o prostředky, jejichž pomocí AA udržují jednotu společenství, vycházejí se světem okolo, žijí a rozvíjejí...