18. zjazd AA, 4.-6.septembra 2015, Radava - Podhájska, hotel Iveta.

18. zjazd AA, 4.-6.septembra 2015, Radava - Podhájska, hotel Iveta.

Milí priatelia,
pozývame Vás na 18. zjazd AA
s nosnou témou

"Kto chce zapaľovať, musí sám horieť",

ktorý sa uskutoční v dňoch
4. – 6. septembra 2015 v hoteli Iveta , Radava – Podhájska.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Podrobné informácie:
Zuzka - 0911 052 595, zuzika.benkova@gmail.com

Link: www.alkoholici-anonymni.sk/akcie-2/podujatie/36

Letáček: www.alkoholici-anonymni.sk/images/Pozvanka_18_zjazd_AA_2015_verzia3.pdf