2. máj 2015 v Kultúrnom dome Zlatovce, Hlavná ulica 10

2. máj 2015 v Kultúrnom dome Zlatovce, Hlavná ulica 10

Milí priatelia,

pozývame vás čo najsrdečnejšie na tradičný krokový seminár. Tentokrát sa budeme venovať trom základným predpokladom, nevyhnutným pre naše uzdravovanie sa z alkoholizmu.

Stretneme sa v sobotu 2. mája 2015 v Kultúrnom dome Zlatovce, Hlavná ulica 10

Prípravy nám uľahčí, ak nám na naše tel. číslo: 0944 521223 oznámite predpokladaný počet účastníkov z vašej skupiny, alebo aj jednotlivo.

Krokáč_TN (2).odt (53863)