Pravidlá komunikácie

"Zvláštní Spojení" sa pokúša tento AA meeting zachovať čo najviac otvorený. Sme v súlade s našou Prvou Tradíciou "Naše spoločné dobro je prvoradé; osobné uzdravenie závisí od jednoty Spoločenstva AA". Ak prichádzate s posolstvom, ktoré je presným opakom metód uzdravenia v AA, navrhujeme, aby ste si pohľadali vhodnejšiu stránku. "Zvláštní spojení" je písomné fórum, ktoré funguje v súlade s posolstvom AA a povzbudzuje každého, aby prinášal posolstvo nádeje, ktoré ponúka AA, a tak príspevky, ktoré napádajú samotnú podstatu AA budú ostránené. Sústavné a úmyselné porušovanie online AA meetingov nebude tolerované a jeho výsledkom bude strata možnosti prispievať na toto fórum. Ďalšou formou, ako jednať s podobnými príspevkami je ich moderovanie zo strany skupinového svedomia a vyriešiť tak podobné problémy.