BM Január 2017

BM Január 2017

Pracovní meeting  12.1.2017

BM skype skupiny „Zvláštní spojení“ probíhá pravidelně jako setkání členů ohledně služebních záležitostí a slouží k pravidelné informovanosti všech členů. Může se zůčastnit kdokoli mající zájem o dění v AA

Prítomní: Jana Ř., Míša (Verdana), Milan., Aleš, Jitka, Míša (Chimanal), Marcel, Pepik-24, Pavol H., Dušan C.

Sekretář: Aleš

Spojovatel:  Míša (Verdana)

Zapsal:  Aleš

Míting začal modlitbou vyrovnanosti.

Bože, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit co změnit mohu, a moudrost jedno od druhého rozeznat..

Jedntolivá témata

 

Transparentní účet

Pokladník Janka Ř. informuje, že účet je transparentní akaždý se na něj může podívat na odkazu:

BM odhlasoval změnu pokladníka: Vlastníkem účtu na nějž je účet psán, zůstane po odhodě Martin Š. a Janka Ř dostane přihlašovací údaje, které se nebudou měnit.

 

https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/vypis-transparentnich-uctu

Po zadání čísla účtu stačí kliknout na „prohlédni účet“.

CR účet:      2200128526      kód banky   2010     mena CZK
SK účet:      2900128535      kód banky   8330     mena EUR

Stav k 12.1. 2017

Běžný zůstatek ČR účet:    9612,01 CZK
Běžný zůstatek SR účet:    346,06 Euro

Návrhy na naložení se sedmou tradicí:

Vizitky – pokud někdo potřebuje, má je Aleš, lze rozeslat omezené množství poštou. Aleš také rozeslal vizitky  emailem elektronickou fomu - hotovo

Šíření poselství v Michalovcích: Odloženo, na únorovém BM probereme s Jožkem O. vhodný termín

 

Internetová doména byla zaplacena na konci roku 2016 na základě rozhodnutí skupinového svědomí na 5 let. Kromě toho byl uhrazen datový balíček z Emilovy karty, za cca 50 Eur, tyto náklady mu byly Martinem S. proplaceny, další platba za datový balíček ve výši kolem 50 Eur nás bude čekat za rok, popř. je třeba probrat s Jirkou H. nebo Emilem J. jeho nutnost.

 

V Pardubicích se 20. – 22. 1. 2017 uskuteční Konference všeobecných služeb. Při nahlášené neúčasti předem schválených delegátů byly zvoleny delegátky Míša (Verdana) a Jitka B. Jejich účast by měla být hrazena z celostátního účtu (strava je v režii účastníků) –

Obě delegátky nahlásil Aleš s dotazem, zda je tato změna možná

 

Namiesto bezplatnej linky a nákupu telefónov, sme rozhodli, že by dobrovoľníci mohli uviesť svoje tel. čísla na webe Zvláštního spojení. Kris: 0948 777041, Je třeba rozhodnout, kdo bude kontakt pro muže, či zda necháme pouze kontakt Kris.

 

V Marianke sa v dňoch 11. – 12. 3. 2017 uskutoční Konferencia všeobecných služieb SK. Skupina má možnosť zvoliť dvoch delegátov, ale KVS sa môžu zúčastniť aj pozorovatelia.

·         Skupina zvolila dvoch delegátov: Jožina M. a Dušan C.

·         Připomínky k časopisu Pramen – Umístit kontakt na ZS

·         Návrh na nosné téma Výročného 20. zjazdu AA 2017 – Vzíjmený respekt a úcta

·         Delegáti – nahlášení – Mohl by provést někdo, kdo má kontakt na Slovenské AA?

 

Informace o akcích (jsou ve společném e-mailu, rozesílá Aleš):

 

·         Neformální setkání u Jitky B

·         Sloup v Čechách 19.5.-21.5.2017 pod záštitou skupiny AA Klimentská

·         Krokový seminář v Brně 25.2. PN brno Černovice

·         Modlitba na Sněžce 2.-4.6 2017

 

Rozpis služeb na první pololetí 2017 byl skupinovým svědomím schválen

 

Otázky z inventury skupiny na prodikutování

 

Co víc může naše skupina udělat pro šíření poselství?

Obeslat léčebny informací o ZS, AT specialisti – provedou jednotlivci

 

Je naše skupina přitažlivá pro ostatní alkoholiky?

Snažíme se dodržovat Tradice a formát meetingu. Skupinové svědomí rozhodlo, že Infomeetingy v léčebnách by měly zůstat pod patronací lokálně v místních skupinách. Uzevřené meetingy Zvláštního spojení: Středa 20.15, Neděle 10:00

Zároveň se dohodle, že tato informace bude na webu.

 

Co můžeme udělat pro udržení členů?

Držet se ve výpovědi svého alkoholismu a uzdravování, dodržovat pravidla komunikace, nevynášet, pokud je přítoný nováček, sekretář zdůrazní, že se jedná o nejdůležitějšího člena setkání, vyzdvihovat uzdravující sílu služby

Aleš připraví aktuualizovaný formát meetingu

 

Zdůrazňujeme důležitost sponsorství? Co můžeme udělat lépe?

Tabulka, rozeslaná na každém meetingu, obsahuje jména možných sponzorů a těch, kteří sponzora hledají. sekretář se rovněž před kolečkem vděčnosti zeptá, hledá li někdo sponsora a pokud je nováček, sekretář vysvětlí pojem Sponzor a zdůrazní, že naše společenství NENÍ  náboženské. Pokud je novéček, měl by padnout návrh na to, zdali nechce po meetingu pohovořit neformálně o sponzorství, Krokách a programu.

 

Mají všichni členové možnost zapojit se do sdílení a také do dalších skupinových aktivit?

Skupinové svědomí trvá na tom, že jediným předpokladem zapojení se do služby je OCHOTA. Jiná kritéria nejsou. V případě recidivy sekretáře,rozhodne skupinové svědomí, jestli bude pokračovat, pokud se sám služby nevzdá.

 

Děláme vše pro to, abychom zajistili přitažlivost a dostupnost našeho prostoru pro meetingy?

Skupinové svědomí souhlasí, meetingy jsou každý den, v podvečer, vyjma neděle, kdy jsou i dopoledne. Informace o naší skypové skupině Zvláštní spojení  a o všech meetingách, jakož i další užitečné materiály (např. ke Krokům) jsou dostupné na adrese https://www.cs-aa.eu/uzitocne/dokumenty-a-materialy/format-meetingu/

 

Co v poslední době udělala naše skupina pro šíření poselství do odborné komunity: lékařů, duchovních,  dalších osob setkávajících se s alkoholiky?

Skupinové svědomí rozhodlo, že vizitky budou rozeslány elektronicky (Aleš), tak aby je bylo možno vytisknout i na větší formát a umístit do ordinací apod. (jednotliví účastníci po své vlastní ose)

 

Jak naše skupina naplňuje zodpovědnost k Sedmé Tradici?

Platíme náklady na šíření poseltví (literatura, doprava)

Přebytek účtů nad 6000 CZK, resp. 300 Euro posíláme dvakrát do roka na celostátní účty AA.

Zápis bude zaslán členům ZS a bude vyvěšen  před meetingem na Skype pro doplnění a připomínky. Poté se bude archivovat

Další pracovní meeting se uskuteční ve čtvrtek 2. února 2017. Termín se po vzájemné dohodě může změnit

 

Meeting byl zakončen společným prohlášením Deklarace zodpovědnosti

 

JSEM ODPOVĚDNÝ,
KDYŽ KDOKOLI A KDYKOLIK BUDE SAHAT PRO POMOC.
CHCI ABY POMOCNÁ RUKA AA BYLA VŽDY K DISPOZICI
A ZA TO JSEM ZODPOVĚDNÝ