BM - Máj 2016

BM - Máj 2016

 

 

 

 

 

 

 

PRACOVNÍ  MÍTINK  5.5.2016

 

BM skype skupiny „Zvláštní spojení“ probíhá pravidelně

jako setkání členů ohledně Služebních záležitostí,

sloužící k pravidelné informovanosti všech členů.

Kdo má zájem o dění v AA se může účastnit.

Přítomni:   

Sekretář: Honza

Spojovateľ: Aleš

Členové: Kris, Hanka, Feri, Monika, Adam, Emka, Lasky, Táňa, Marcel

 

Mítink byl zahájen modlitbou o poklid.

 

Bože daj mi vyrovnanosť prijať to čo zmeniť nemôžem, odvahu zmeniť to čo zmeniť môžem a múdrosť odlíšiť jedno od druhého.

 

Jednotlivé témy pracovného stretnutia

 

 1. Transparentný účet

 

Pokladník Martin S. informuje všetkých, že účet je transparentný a každý sa môže naň pozrieť na tomto odkaze:

 

https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/vypis-transparentnich-uctu

 

Po zadaní čísla účtu stačí kliknúť na „prohlédni účet“.

 

CR účet:      2200128526      kód banky   2010     mena CZK

SK účet:      2900128535      kód banky   8330     mena EUR

 

Stav k 5.5.2016:

Běžný zůstatek slov.: 359,64 EUR   =  9710 CZK

Běžný zůstatek čes.:     8082 CZK   =  299 EUR

 

 1. Formát Skypového meetingu

 

a) - Predstavenie sa

V úvode by sa mohl člen predstaviť meno plus diagnóza – v prípade nováčika ak vôbec bude chcieť hovoriť je to na jeho rozhodnutí. Výzva na dobrovoľné predstavenie 9 za : 1 proti. V prípade nováčika, ak nechce rozprávať, tak napíše do chatu dobrovoľne.

 

b) - Časové obmedzenie výpovede

Ak bude počet účastníkov skypového meetingu viac ako 10 čas výpovede bude ohraničený intervalom 3 minúty. Stopovanie spojovateľ alebo moderátor, dobrovoľník.

 

c) - Prihlásenie sa na zdielanie

Účastník pred zdielaním pošle do spoločného chatu správu s uvedením svojho mena.

 

 

 

 

 

d) - Chatovanie počas zdielania

Odporúčame účastníkom meetingu nechatovať na spoločnom chate počas zdielania z dôvodu vyrušovania ostatných účastníkov a eventuálne je to prejavom neslušnosti voči tomu kto zdieľa. Súkromé chaty sú na rozhodnutí každého účastníka.

 

e) – Pravidla komunikace

Padol návrh, že kto nie je alkoholikom, na stretnutí nehovorí. Prispievateľ by sa mal vo svojej výpovedi primárne venovať jeho alkoholizmu a uzdravovaniu z alkoholizmu.

Hlasovanie prebehlo, členovia súhlasili s týmto bodom v pomere 8:0.

Moderátor v prípade potreby veľmi taktne upozorní zdieľajúceho, aby sa držal témy alkoholizmu a jeho uzdravení z alkoholizmu. Účastníci BM súhlasili v pomere 5:0.

 

f) - Výročia triezvosti

Pred kolečkom vďačnosti moderátor požiada o informáciu či má niekto nejaké výročie.

Blahoželania v spoločnom chate sa akceptujú.

 

3.) Služby aktuálne

 

Pokladník: Martin S, (rotace – 2016-09; 2rok)

Sekretář BM a zapisovatel: Honza, (rotace – 2016-09; 1rok)

 

Dočasne robí spojovateľa: Lukáš a Milan (trechnické problémy Skypu)

 

Pondělní skupina „Zvláštní spojení“

Spojovatel: Honza (od 1.1. do 30.6.)

Sekretář: Feri (od 1.1. do 30.6.) od 18.2. len každý nepárny (lichý) týždeň, inak prosí o zástup. Lasky každý druhý týždeň od 7.3. (1-2 mtingy skúšobne)

Překladač: Kris (od 1.1. do 30.6.)

Čítanie otázek pro mítink na studium MK: Jožko (od 1.1. do 30.6.)

Děkovač: Anka (od 1.1. do 30.6.)

Vítání : Anka (od 1.1. do 30.6.)

 

Úterní skupina: „dámský mítink“

Sekretář: Dominika (od 1.1. do 30.6.)

 

Středeční skupina: „slogany AA“

Spojovatel: Dominika (od 1.1. do 30.6.)

Sekretář: Luboš (od 1.1. do 30.6.)

 

Páteční skupina: „Modrá kniha“

Spojovatel: Dáša (od 7.4. do 30.6.)

Sekretář: Marti (od 1.1. do 30.6.)

 

Sobotní skupina: „Kroky + tradice“

Spojovatel: Kris (od 1.1. do 30.6.)

Sekretář: Anton (od 1.1. do 30.6.)

 

Nedeľná skupina v 19:00 „Dospeli sme k viere“                         

Spojovateľ: Milan (od 7.4. do 30.6.) -

Moderátor: Dáša (od xx do 30.6.)

 

Oznámení o mítinku:

Na TP – Dominika K. (do 2016-3; 1/2rok) Lukáš od Května 2016 – rozmyslí si

 

CSAA služba na společném mailu – Aleš/Jirka - výkon služby od 1.2.2016 – 1/2 rok

 

 

Monitoring spoločného emailu – používa sa na na šírenie zápisu z Business meetingu medzi členmi skupiny Zvláštní spojení, ďalej na žiadosti o zástup na mítingoch (spojovatelia, moderátori…atď). Ten, kto potrebuje náhradníka, by napísal na spoločný mailing list žiadosť o zástup na konkrétny míting a konkrétnu službu a ten, kto prejaví záujem o zástup by znova odpísal všetkým (možnosť „odpovedať všetkým“). Tak by bolo hneď jasné, kto je nový zástupca a každý by mal šancu sa prihlásiť o službu.

Návrh: Aktualizovať mailing list – v súčasnosti cca 37 členov. Spýtať sa na konci mítingu nováčikov, či majú záujem o pridanie do mailing listu.

 1. Oznámenie o preplatení nákladov

 

Žiadosť o preplatenie nákladov pre:

Patriku a Dominiku na cestu na KVS do Pardubic (Dominika vyčísli náklady na dopravu).

Preložené na jún.

 

 1. Inventura skupiny

 

Inventúra skype skupiny „Zvláštní spojení“ - zápis

 

Dňa 19. Marca 2016 Pohronský Ruskov J

 

Sekretár: Paťka

Prítomní: Anka, Domi, Kris, Tony, Silvia, Vlastík, Emily, Jožko, Marcel, Paťka, Lasky

Témy inventúry:

1. Čo je základným účelom našej skupiny?

2. Čo viac môže naša skupina urobiť pri šírení posolstva?

3. Je naša skupina príťažlivá pre ostatných alkoholikov? Pokrývame čo najširšiu vzorku našej spoločnosti, vrátané tých so zvláštnymi potrebami?

4. Ostávajú s nami novo prichádzajúci, alebo sa zdá, že sa príliš často nevrátia? Ak áno prečo? Čo môžeme urobiť pre udržanie členov?

5. Zdôrazňujeme dôležitosť sponzorstva? Ako efektívne? Ako to môžeme urobiť lepšie?

6. Sme obozretní s dodržiavaním anonymity našich členov a ďalších AA mimo našich mítingov?

7. Majú všetci členovia možnosť rozprávať a zapojiť sa do ďalších skupinových činností?

8.  Robíme všetko pre to, aby sme zaistili príťažlivosť a dostupnosť nášho priestoru pre mítingy?

9. Má naša skupina primeraný pomer v jendotlivých častiach nášho účelu vychádzajúceho z nášich troch odkazov? Uzdravenia, Služby a Jednoty?

10. Čo v poslednej dobe urobila naša skupina pre šírenie posolstva do pozornosti odbornej komunity; lekárov, duchovných a ďaľších osôb, ktoré ako prví vidia alkoholika, ktorý potrebuje pomoc?

11. Ako naša skupina naplňuje zodpovednosť k siedmej tradícií?

 

Inventúra prebiehala formou výpovedí jednotlivých členov.

A: Základným princípom našej skupiny je robenie krokov, program, sponzorstvo, šírenie posolstva, duchovná zmena, prinášat posolstvo alkoholikovi, ktorý ešte stále trpí.. Hlavným princípom je robenie programu, teda nezdieľať ,,rady“ ale to, čo ma naučili moji sponzori a program celkovo.

B: Našu skupinu udržujú v prvom rade nováčikovia.

C: Keď je na mítingu prítomný nováčik, vo výpovedi sa držať najmä toho, že máme sponzorov, robíme kroky a chodíme na mítingy

D: Aby sa z mítingov nestala terapeutická skupina, a keďže členovia robia program, treba priniesť riešenie, nie problém; tak ako starosti sú nákazlivé, tak isto aj RADOSŤ je nákazlivá

 

 

 

 

 

 

NÁVRHY:

 • Posilniť službu v školách a na polícií
 • U našich kamáratov z Čiech sa táto služba (šírenie posolstva do škôl) robí tak, že je jeden člen poverený skupinou, a aj táto služba sa rotuje; osloviť Breťu ako viac dostať AA do povedomia najmä na školách alebo psychiatriách; ako sa táto služba robí
 • Lasky sa podujal, že navštívi políciu v Ružomberku (jednohlasne odsúhlasené)

Dopadlo to skvele, policajti ochotní – doporučuje ostatným

 • V Brne, ak sa na detox opakovane vracia alkoholik, ktorý ešte stále trpí, doktori zavolajú členom AA, ktorí následne prídu za ním; tak to tam majú dohodnuté /služba/
 • Non-stop bezplatná info linka pre trpiacich /Domi zistí/

Kris sa informovala u Pavly – sami si platia linku – dve čísla muži/ženy – služba na rok – na BM sa dohodnú za koľko sa dobije kredit, väčšinou ale volajú sami trpiaci

 • Návrh na šírenie posolstva v Prešove (Október 2016); Psychiatrické oddelenie; spravíme si info míting
 • Návrh či by sme chceli spraviť míting ako Skype skupina na 19. Zjazde AA v Poprade v dňoch 09.09.-11.09.2016 s témou ,,Našim zákonom je láska“; skupina sa jednohlasne zhodla na téme tohto mítingu teda Úryvku z MK /Paťka napíše návrhy/

Odsúhlasené – Feri potvrdil, počíta sa s nami

 • Zo 7. Tradície sa vykrývajú poplatky na benzín, občerstvenie a cestovné jednotlivých členov

 

 1. Návrhy na naloženie so 7. tradíciou:

- vizitky s preambulou? Bez? Heslá? Formát? (obojstranný potisk?) – navrhnite CZ/SK (Aleš, Honza, Dominika navrhnú) Ak má niekto záujem sa pridať, pošlite svoj návrh na vizitku, leták napr. na email Zvláštní spojení– odhlasujeme na BM v Júni/Červnu, doladíme finálnu úpravu

- Příspěvky na cestu při šíření poselství v léčebnách

- Příspěvek na cestu na setkání skupiny pro kamarády(ky) ve finanční tísni

- Nákup literatury pro potřeby skupiny při šíření poselství – záujem má: Kris, Marti, Feri, Jožko,  

     - Napríklad by sa objednalo 5ks Modrej Knihy každému, 1ks Ako to vidí Bill, 1ks Denné zamyslenie, 1ks Triezvy život.

     - Ak by mal niekto záujem napíšte do spoločného mailu a potom urobíme objednávku

     - Pokladník zaplatí hromadnú objednávku prevodom z účtu

     - Záujemcovia, hláste sa do budúceho Skype Business mítingu 5.5.2016

- nikto ďalší sa neprihlásil

Honza pošle objednávku Jasmínke, do kopie dá záujemcov a pokladníka – pošlite adresy, nech Jasmínka vie, kam knihy poslať

 

Adresa na nákup literatúry pre záujemcov:

jasminka477@gmail.com

https://www.anonymnialkoholici.cz/literatura/knihy.html

 

-Určit aká velká rezerva má být na účtu pro potřebu skupiny – skupinové svedomie sa pri hlasovaní zhodlo v pomere 7:0, že max. rezerva bude na českom účte 6000kč a na slovenskom 222 eur (približne 6000kč).

 

-Poslat určitou částku na účet AA SR a AA ČR pravidelne jako sedmou tradici na šíření poselství - skupinové svedomie sa pri hlasovaní zhodlo v pomere 7:0, že pošleme pravidelne každý polrok, okolo 1.1. a 1.7. čiastku, ktorá presahuje maximálnu rezervu na českom a na slovenskom účte.

 

Stav k 5.5.2016:

Běžný zůstatek slov.: 359,64 EUR   =  9710 CZK

Běžný zůstatek čes.:     8082 CZK   =  299 EUR

 

 1. Zápisy z BM jsou zasílány na služební mailing list v Česku (VSO) vsoaacr@blm.cz – kopie „Zvláštní spojení“

 

 1. Zvážit jaké doporučené předpoklady jsou pro službu ve skupině „Zvláštní spojení“.

 

Návrhy: Délka střízlivosti, práce na programu uzdravení (12 kroků), rotace ad.

Skupinové svedomie sa zhodlo, že hlavným predpokladom pre výkon služby je: Ochota!!! J

 

 1. Návrh na šírenie posolstva v Jemnici

Stretnutie prebehlo v dobrej atmosfére a zišli sme sa v hojnom počte. Všetky mítingy sa odohrávali priamo v liečebni v sobotu od 9hod až do cca 18hod a v nedeľu doobeda. Za skype: Jožko, Břéťa, Martin Š, Honza- sme vštci? Dúfam, že som na nikoho nezabudol. – Prípadné preplatenie nákladov preberieme na BM 2.6.

 

Koniec zápisu

 

Mítink byl zakončen společným prohlášením deklarace zodpovědnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z mítinku bude poslán členům a vyvěšen před mítinkem na Skypu pro doplnění a připomínkování. Poté bude zaarchivován.

Nasledujíci pracovní mítink bude vo štvrtok 5.5. 2016 ve 20:00. Vždy prvý štvrtok v mesiaci.

Termín se po dohodě může změnit.

 

5.5. 2016                                                                                                      Zapsal:  Honza