Aktuallni zapis z BM

Aktuallni zapis z BM

Pracovní meeting  4. 5. 2017

 

BM skype skupiny „Zvláštní spojení“ probíhá pravidelně jako setkání členů ohledně služebních záležitostí a slouží k pravidelné informovanosti všech členů. Může se zůčastnit kdokoli mající zájem o dění v AA

Prítomní:  Evža, Marky, Milan, Fero, Karel , Vlastík, Emka, Jana, Aleš,  Sylva

Sekretář, zapsal: Aleš

Spojovatel:  Vlastimil

 

 

Míting začal modlitbou o poklid.

 

Bože, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit co změnit mohu, a moudrost jedno od druhého rozeznat..

 

Jednotlivá témata

 Transparentní účet

1. Pokladník Janka Ř. informuje, že účet je transparentní a každý se na něj může podívat na odkazu:

https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/vypis-transparentnich-uctu

Po zadání čísla účtu stačí kliknout na „prohlédni účet“.

CR účet:      2200128526      kód banky   2010     mena CZK
SK účet:      2900128535      kód banky   8330     mena EUR

Stav k 4. 5. 2017

Běžný zůstatek ČR účet:    7 976,01 CZK
Běžný zůstatek SR účet:    299,97 EUR

BM odhlasoval změnu pokladníka: Vlastníkem účtu na nějž je účet psán, zůstane po odhodě Martin Š. a Janka Ř dostane přihlašovací údaje, které se nebudou měnit.

2. Nové služby v AA ZS byly schváleny

Návrhy na naložení se sedmou tradicí:

3. Vizitky – pokud někdo potřebuje, má je Aleš, Vlastík a Jitka, lze rozeslat omezené množství poštou. Aleš rozeslal vizitky  emailem elektronickou fomu – hotovo a probíhá

 

4, Internetová doména byla zaplacena na konci roku 2016 na základě rozhodnutí skupinového svědomí na 5 let. Kromě toho byl uhrazen datový balíček z Emilovy karty, za cca 50 Eur, tyto náklady mu byly Martinem S. proplaceny.

 

5. Namiesto bezplatnej linky a nákupu telefónov, sme rozhodli, že by dobrovoľníci mohli uviesť svoje tel. čísla na webe Zvláštního spojení. Kris: 0948 777041

– Vznesen dotaz na Kris - Kris souhlasí s uvedením svého telefonu.
Prozatím ponecháváme kontakt Kris.  Aleš umístí do záhlaví také  skype kontakt -splněno

 

6. Pramen – byl umístěn kontakt  na ZS – Luboš, redakční radní zajistí opravy v příštích číslech

 

7. Informace o akcích (jsou ve společném e-mailu, rozesílá Jitka):

 

·         13.5. 10:00 Výroční setkání pražských skupin – Divadlo za plotem – PN Bohnice

·         Sloup v Čechách 19. 5.-21. 5. 2017 pod záštitou skupiny AA Klimentská

·         Modlitba na Sněžce 9.- 11. 6. 2017

·         21. celostátní setkání AA ČR 23.-25.6. Harrachov

·         20. Sjezd AA SK, 11.-13.8. Trnava

·         13. 5. Výroční meeting AA Trenčín

·         7.6.  115. Výroční stekání skupiny Střílzivý život Liberec

 

 

Otázky z inventury skupiny na prodiskutování

 

8. Co víc může naše skupina udělat pro šíření poselství?

Obesíláme léčebny informací o ZS, AT specialisti – v režii jednotlivců.

 

9. Je naše skupina přitažlivá pro ostatní alkoholiky?

Snažíme se dodržovat Tradice a formát meetingu. Skupinové svědomí rozhodlo, že Infomeetingy v léčebnách by měly zůstat pod patronací lokálně v místních skupinách.

Uzevřené meetingy Zvláštního spojení: Středa 20:00 Neděle 10:00

Zároveň se dohodle, že tato informace bude na webu.

Domluvili jsme se, že středeční meetingy pro zapamatovatelnost a pravidelnost budou probíhat ve 20:00

Na pondělních meetingách nebude nutné překládat otázky, ale budeme číst v MK, tak jak je návaznost.

Pánský klub v úterý je od 19:00 – sekretářem a spojovatelem je Luboš

 

10. Co můžeme udělat pro udržení členů?

Držet se ve výpovědi svého alkoholismu a uzdravování, dodržovat pravidla komunikace, nevynášet, pokud je přítomný nováček, sekretář zdůrazní, že se jedná o nejdůležitějšího člena setkání, vyzdvihovat uzdravující sílu služby. Aleš připravil aktuualizovaný formát meetingu – SK formát upravila Zuzka V., děkujem jí. Formát meetingu byl umístěn na web.

 

11. Zdůrazňujeme důležitost sponzorství? Co můžeme udělat lépe?

Tabulka, rozeslaná na každém meetingu, obsahuje jména možných sponzorů a těch, kteří sponzora hledají. sekretář se rovněž před kolečkem vděčnosti zeptá, hledá li někdo sponsora a pokud je nováček, sekretář vysvětlí pojem Sponzor a zdůrazní, že naše společenství NENÍ  náboženské. Pokud je nováček, měl by padnout návrh na to, zdali nechce po meetingu pohovořit neformálně o sponzorství, Krokách a programu.

 

12. Mají všichni členové možnost zapojit se do sdílení a také do dalších skupinových aktivit?

Skupinové svědomí trvá na tom, že jediným předpokladem zapojení se do služby je OCHOTA. Jiná kritéria nejsou. V případě recidivy sekretáře, rozhodne skupinové svědomí, jestli bude pokračovat, pokud se on sám služby nevzdá.

Když na meeting nedorazí sekretář nebo spojovatel či se omluví, pohotově přebírá službu kdokoliv. Pokud nepravidelně někdo zaskakuje jako spojovatel, napíše to do chatu aby nebyly na účtu cs aa přihlášeni dva.

 

13. Děláme vše pro to, abychom zajistili přitažlivost a dostupnost našeho prostoru pro meetingy?

Skupinové svědomí souhlasí, meetingy jsou každý den, v podvečer, vyjma neděle, kdy jsou i dopoledne. Informace o naší skypové skupině Zvláštní spojení  a o všech meetingách, jakož i další užitečné materiály (např. ke Krokům) jsou dostupné na adrese https://www.cs-aa.eu/uzitocne/dokumenty-a-materialy/format-meetingu/

 

14.  Co v poslední době udělala naše skupina pro šíření poselství do odborné komunity: lékařů, duchovních,  dalších osob setkávajících se s alkoholiky?

Vizitky byly rozeslány elektronicky, tak aby je bylo možno vytisknout i na větší formát a umístit do ordinací, kostelů, vězení apod. (jednotliví účastníci po své vlastní ose)

 

15. Jak naše skupina naplňuje zodpovědnost k Sedmé Tradici?

15a: Platíme náklady na šíření poselství (literatura, doprava)

15b: Přebytek účtů nad 6000 CZK, resp. 300 Euro posíláme dvakrát do roka na celostátní účty AA.

Převod proběhl 8.2.2017, na celostátní účty jsme posílali 4.792,- a 46,- Eur.

16. Květnový zápis bude zaslán členům ZS a bude vyvěšen  před meetingem na Skype pro doplnění a připomínky. Poté se bude archivovat a vyvěsí se na webu

 

Další pracovní meeting se uskuteční ve čtvrtek 8. června 2017.
 

Termín se po vzájemné dohodě může změnit.

 

Meeting byl zakončen společným prohlášením Deklarace zodpovědnosti

 

JSEM ZODPOVĚDNÝ,


KDYŽ KDOKOLI A KDYKOLIV BUDE SAHAT PRO POMOC.


CHCI ABY POMOCNÁ RUKA AA BYLA VŽDY K DISPOZICI.


A ZA TO JSEM ZODPOVĚDNÝ.

 

Dále následovala modlitba.