P O Z V Á N K A na Konferenci všeobecných služeb AA konanou 16.-17. ledna 2016 v Pardubicích

P O Z V Á N K A  na Konferenci všeobecných služeb AA  konanou 16.-17. ledna 2016 v Pardubicích

P O Z V Á N K A

 

na Konferenci všeobecných služeb AA

 

konanou 16.-17. ledna 2016 v Pardubicích

 

Rada důvěrníků svolává na dny 16.-17. ledna 2016 Konferenci všeobecných služeb (KVS), která se bude konat v Areálu kampusu Univerzity Pardubice, Studentská 95.

Předpokládaný počátek jednání je 16. 1. 2016 9.00 hod. Ukončení 17. 1. 2016 po obědě ve 13 hod. Je možné přijet a ubytovat se již v pátek 15. ledna večer.

 

Každá skupina AA má právo vyslat 2 delegáty s možností hlasovat. Další členové skupiny mohou přijet jako pozorovatelé bez hlasovacího práva. Účast delegátů je možností, jak ovlivnit další existenci AA v ČR a přispět k jednotě AA ČR. Odpovědnost za rozhodování tak nebude jen na pár služebnících, ale bude věcí všech. Proto by bylo dobré, aby každá skupina vyslala alespoň jednoho delegáta.

Náklady na ubytování a stravování by měla hradit vysílající skupina AA.

 

CENÍK:

ubytování                                290- Kč/osoba/noc                 snídaně           60- Kč

                                                                                              oběd                80-S.90-N.- Kč

                                                                                  večeře 80- Kč

 

Celková cena na 1 účastníka, který přijede již v pátek večer:

a) požaduje zajistit stravování:                 950- Kč (od sobotní snídaně do nedělního oběda)

b) nepožaduje zajistit stravování:            580- Kč

 

Celková cena na 1 účastníka, který přijede v sobotu ráno:

a) požaduje zajistit stravování:                 600- Kč (od sobotního oběda do nedělního oběda)

b) nepožaduje zajistit stravování:            290- Kč

 

Obracíme se na všechny skupiny, aby  zaslaly nejpozději do 20.12.2015 úhradu nákladů za své delegáty na účet vedený u České spořitelny.

Číslo účtu: 70222063/0800, jako variabilní symbol uveďte tel. číslo plátce.

 

Současně zašlete přihlášku delegátů:

a) mailem: na adresu org@anonymnialkoholici.cz

b) sms: na tel. 722 054 929 (Jana Ri. - org. komise)

c) poštou na adresu:   OV ČSBS

                                         (pro AA Most)

                                   Jaroslava Seiferta 2159/7

                                               434 01 Most    

V přihlášce prosím uveďte jména účastníků a zaplacenou částku za každého

(např.: AA Most - Jana 950,- Kč, Petr 600,- Kč).

Náměty a připomínky skupin zašlete do 30.11.2015 na mailovou adresu org@anonymnialkoholici.cz

Program KVS Vám bude zaslán v průběhu prosince 2015.

Dopravní spojení od veřejné hromadné dopravy a mapka kampusu na https://www.upce.cz/kde/kampus.html

Na mapce   -     ubytování a menší místnost pod písmeny v budově – KD

-       Jednání v budově - KC

-       Stravování v budově - M

 

Helena.B předseda Rady důvěrníkůP_O_Z_V_Á_N_K_A.docx (19,1 kB)