Krokový Seminár 13. 6. 2015

Krokový Seminár  13. 6. 2015

 

Anonymní alkoholici

 

 

Program  krokového seminára

Pinelova nemocnica v Pezinku, 13.6.2015

 

 

 

9.00 – 10.00  príchod

 

Hlavná téma krokového seminára:

„Uzdravuje nás program Anonymních alkoholikov“

 

10.00  – 11.45,  hlavná sála 

úvod, privítanie, spoločný míting, …Margaréta a Robo… Prvý krok

                       

12.00 – 13.15 obedňajšia prestávka

 

13.15 – 14.30,  hlavná sála…Miša (Praha) a Mike………Druhý krok

13.15 – 14.30,  miestnosť 1, míting  NA, 

13.15 – 14.30   miestnosť 2,  míting  . Anonymní gambleri, 

13.15 – 14.30   miestnosť 3, míting  . Al-Anon, 

 

 

14.45. – 16.00,  hlavná sála…… Patrícia  a …Martin……Tretí krok

14.45. – 16.00   miestnosť 1,  míting .NA,  

14.45  – 16.00   miestnosť 2, míting   Anonymní gambleri, 

14.45  – 16..00  miestnosť 3,   míting   Al-Anon,  

 

 

16.15 – 17.30,  hlavná sála , spoločný záverečný meeting 

 

Krokový seminár sa koná v jedálni nemocnice. Cez vstupnú bránu prejdete priamo a po 100 m odbočíte doľava.

Vstup do areálu je možný aj autami. Parkovanie je pri miestnoti  kde sa koná krokový seminár. 

Miestnosti 1.,2.,3., sa nachádzajú na prízemí vľavo na Klinike drogových závislostí

 

 

 

 

Informácie o akciách a stretnutiach AA na Slovensku nájdete na www.alkoholici-anonymni.sk/

Informácie o akciách a stretnutiach AA v Českej republike nájdete na www.anonymnialkoholici.cz/