"Mnoho ciest k spiritualite" - Stretnutie sa uskutoční v Bratislave dňa 29.11.2014 o 10.00

"Mnoho ciest k spiritualite" - Stretnutie sa uskutoční v Bratislave dňa 29.11.2014 o 10.00

Interskupina  Anonymných Alkoholikov región Bratislava-Trnava a spoločenstvo Al:Anon Vás srdečne pozývaju na stretnutie

 

Spiritualita v uzdravovaní sa z alkoholizmu

"Mnoho ciest k spiritualite"

Stretnutie sa uskutoční na  u bratov  františkánov v Bratislave  dňa 29.11.2014 o 10.00

Františkánsky kláštor, Františkánske nám.2, Bratislava

 

Srdečne pozývame všetkých ktorí sa sa zaujímajú o východiská a pomoc pri uzdravovaní sa z alkoholizmu.  Toto stretnutie organizujeme spoločne so skupinou Al-Anon. Obsahom stretnutia budú workshopy a mítingy  zamerané na rôzne cesty k spiritualite, ktorými kráčajú naši členovia pri práci na 12 krokovom progame uzdravovania.

Budeme  veľmi šťastní ak o toto stretnutie prejavia záujem  členovia duchovenstva. Duchovní sú veľmi často ľudia prvého konktaktu so závislými . Veríme, že ak dokážu nasmerovať trpiaceho alkolika a jeho rodinu  na stretnutia svojpomocného  spoločenstva  Anonymných alkoholikov a spoločenstva Al-anon pre rodinných príslušníkov, môže to znamenať významnú pomoc pre alkoholika  aj jeho rodinu.

ďaľšie informácie o akciách AA nájdete na našej webovej stránke

https://www.alkoholici-anonymni.sk/

"Bože, odovzdávam sa ti, aby si ma formoval a naložil so mnou podľa svojej vôle, osloboď

ma zo zajatia môjho ja, aby som lepšie mohol vykonávať tvoju vôľu. Odbremeň ma od mojich ťažkostí, aby sa víťazstvo nad nimi stalo svedectvom pre tých, ktorým sa môžem tvojou mocou,tvojou láskou, tvojím spôsobom života stať nápomocným. Kiežby som vždy plnil tvoju vôľu."

Modrá kniha 1 vydanie str 79