Skype adresa a emailová adresa

Skype adresa a emailová adresa

Na Skype meetingy sa môžete prihlásiť na Skype adrese: cs_anonymni_alkoholici

nebo

nás môžete kontaktovať na maili:    csanonymnialkholici@gmail.com