Pravidla komunikace

Pravidla  komunikace

Úvodem pár slov na seznámení s tímto internetovým mítinkem AA.

Setkání A.A. je souhrn příspěvků jednotlivých účastníků na stanovené téma nebo téma související se závislostí, přičemž na každém jednotlivci záleží, chce-li přispět či nikoliv.

Nemusíte se obávat přispět, vše co zde bude napsáno, zůstane zde a nevynáší se ven.

Vzájemně si neradíme a nepřesvědčujeme nikoho o své pravdě.

Tak se učíme toleranci.

Představujeme se křestními jmény s dodatkem alkoholik, případně narkoman, hráč, host a také druhé oslovujeme pouze křestními jmény, v osobních kontaktech si tykáme.

Všichni na tomto fóru jsme sobě rovni - nově příchozí i dlouhodobě nepijící účastník.

Často zde najdeme slovo Bůh, někdy s dodatkem: tak jak se zobrazuje v našem kolektivním svědomí.

Co si pod tím představujeme ? 

Souhrn představ o Bohu či vyšší moci všech účastníků setkání, přičemž představy jednotlivých účastníků jsou většinou různé.

Nikdo rozumný zde nikomu druhému jeho víru nevyvrací, ani nikoho nepřesvědčuje o správnosti víry své.

Zcela přirozené je doufat, že něco takového jako vyšší moc, silnější než existuje, jen když mi to pomůže nepít. 

Preambule A.A. (kdo jsme a co je naším cílem)

Anonymní Alkoholici je společenství žen a mužů, sdílejících společně svou osobní zkušenost či naději, že mohou vyřešit svůj společný život a pomoci ostatním uzdravit se z alkoholismu.

Jediným požadavkem pro členství v A.A. je touha přestat pít.

Nejsou zde žádné povinné poplatky, jsme soběstační díky dobrovolným příspěvkům.

AA nejsou spojeni s žádnou sektou, církví, politickou organizací či jakoukoliv jinou institucí, nepřejí se zaplést do jakékoliv rozepře, ani neodporují žádným programům.

Naším prvotním a jediným účelem a cílem je zůstat střízliví a pomáhat jiným alkoholikům dosahovat střízlivosti. 

DVANÁCT KROKŮ

Krok první 
Přiznali jsme si svou bezmocnost vůči alkoholu - naše životy se staly nezvládnutelnými. 
Krok druhý 
Dospěli jsme k víře, že jen Síla větší než je naše vlastní nám vrátí duševní zdraví. 
Krok třetí 
Rozhodli jsme se předat svou vůli a svůj život do rukou Boha, tak jak Ho my sami chápeme. 
Krok čtvrtý 
Provedli jsme důkladnou a nebojácnou mravní inventuru sebe samých. 
Krok pátý 
Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu svých nedostatků. 
Krok šestý 
Připravili jsme se plně na to, aby Bůh tyto naše charakterové vady odstranil. 
Krok sedmý 
Pokorně jsme ho požádali, aby naše nedostatky odstranil. 
Krok osmý 
Sepsali jsme si seznam všech lidí, kterým jsme ublížili a kterým to chceme nahradit. 
Krok devátý 
Nápravu jsme provedli v případech všech lidí, u nichž to bylo možné, s výjimkou těch, kde bychom ublížili jim samým anebo jiným lidem. 
Krok desátý 
Pokračovali jsme v osobní inventuře, a když jsme se zmýlili hned jsme si to přiznali. 
Krok jedenáctý 
Pomoci modliteb a meditace jsme zdokonalovali svůj vědomý vztah k Bohu tak jak Ho my sami chápeme, a modlili jsme se jen za to, abychom poznali Jeho vůli a našli sílu ji uskutečnit. 
Krok dvanáctý 
Výsledkem těchto kroků bylo, že jsme se duchovně probudili, snažili předávat toto poselství ostatním alkoholikům

a uplatňovat tyto zásady ve všech svých záležitostech.