První setkání

Nezřídka se setkáváme se zpovědí bývalých nováčků v AA, jak bylo pro ně těžké jít na svůj první mítink do skupiny AA–do neznámého prostředí s neznámými lidmi a s určitými obavami. I to, jak se v některých případech cítili ztraceni, když přišli, nikdo si jich nevšímal,nikdo jim neřekl, kde si vzít čaj nebo kávu, co se bude dít. To se může stát na setkáních ve velkých městech, která probíhají několikrát v týdnu a kde je mnoho účastníků. Není hned zřejmé, kdo je nováček, nebo stálý člen AA, obvykle chodící na mítink v jiném dnu, který nepotřebuje nějak zvláštní pozornost. Zvlášť tyto pocity mají lidé, kteří neprošli léčbou, nemají v AA žádného kamaráda, o AA se dozvěděli pouze z tohoto webu a AA jsou prvnípříležitostí něco se svým problémem dělat. Víme z vlastních zkušeností, jak těžký byl pro nás ten první krok–přijít na první mítink. Známe případy, kdy už rozhodnutý človíček (nyní už náš člen) přišel, uviděl skupinku lidí klábosících před domem ,kde se mítinky konají, zalekl se aodešel. Ne každý má tu odvahu přijít mezi ně, zeptat se, zda jsou AA a říct třeba: „Jsem zde správně?“ Ti znás, kteří jsme tu odvahu neměli, jsme zvolili následující způsob: Telefonicky jsme zkontaktovali člena skupiny AA, kterou jsme chtěli navštívit (najdete v adresáři skupin). Domluvili jsme si s ním kratičkou schůzku těsně před mítinkem a už jsme měli jednoho známého. Ten senás pak ujal při našem prvním setkání na skupině AA, představil nás ostatním a my jsme se hned cítiti lépe a uvolněněji a měli jsme pocit, že tam patříme. Snad tyto zkušenosti pomohou rozptýlit Vaše počáteční study, obavy a strachy a na cestě k nám opravdu dorazíte a časem poznáte, zda je naše společenství pro Vás nebo se rozhodnete jít jinou cestou.