Informácie o termíne, čase a téme Skype meetingov skupiny AA Zvláštní spojení

Informácie o termíne, čase a téme Skype meetingov skupiny AA Zvláštní spojení

Milí priatelia,
 
dovoľujem si Vám oznámiť informáciu o termíne, čase a téme Skype meetingov skupiny AA Zvláštní spojení (kontakt: skype: cs_anonymni_alkoholici, email:csanonymnialkoholici@gmail.com)  v nasledujúcom 38. týždni.

Pondelok 14.09.2015 20.00 hod.
Štúdium Modrej knihy - kapitola Práca s druhými/Práce s druhými
- pokračovanie
 
Utorok 15.09.2015 20.00 hod.
Dámsky meeting, téma:
Relaps/Recidíva (čítanie z Ako to vidí Bill 68 a 99)
 
Streda 16.09.2015 20.15 hod.
Slogany

 
Piatok 18.09.2015 o 20:00 hod.
Štúdium Modrej knihy - kapitola My agnostici/Pro nás agnostiky
- pokračovanie

Sobota 19.09.2015 19.00 hod.
Deviaty krok:
 "Urobili sme priamu nápravu vo všetkých prípadoch, v ktorých to bolo možné, okrem prípadov, keď by naše konanie im alebo iným ublížilo."
 

Prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť na Skype adrese:
cs_anonymni_alkoholici
Ďalšie kontaktné údaje:
https://www.cs-aa.eu,
csanonymnialkoholici@gmail.com
 
PRÍĎTE , FUNGUJE TO!