Aktuální skype meetingy

Aktuální skype meetingy
 
Pondělí  11. 11. 2019 20.00 hod.     Studium Modré knihy (otevřený meeting)
Úterý      12. 11. 2019 20.00 hod.    Tématický meeting (otevřený meeting) 
Středa   13. 11. 2019 20.00 hod.      Slogany (uzavřený meeting: jen ankoholici)
Čtvrtek  14. 11. 2019 20.00 hod.    Tématický meeting – Denní zamyšlení (otevřený meeting)
Pátek    15. 11. .2019 20:00 hod.    Studium Modré knihy (otevřený meeting)
Sobota  16 11. 2019 20.00 hod.     11. Krok nebo 11. Tradice  (otevřený meeting)
Neděle  17. 11. 2019 10:00 hod.     Můj oblíbený úryvek z Modré knihy (uzavřený: jen alkoholici)
Neděle  17. 11. 2019 19:00 hod.      Čtení z ,,Dospěli jsme k víře" (otevřený meeting)
 

 

Případní zájemci se mohou přihlásit na Skype adrese:  cs_anonymni_alkoholici

 

 

 

 

Další kontaktní údaje:

 

https://www.cs-aa.eu

csanonymnialkoholici@gmail.com