Aktuální skype meetingy

Aktuální skype meetingy

Pondělí 16. 7. 2018 20.00 hod.
Studium Modré knihy
čtení na pokračování
(otevřený meeting)

Úterý 17. 7. 2018 20.00 hod.

(otevřený meeting)

Středa 18. 7. 2018 20.00 hod.
Slogany
(uzavřený meeting – uzavřeného meetingu se mohou zúčastnit pouze alkoholici)

Čtvrtek 19. 7. 2018 20.00 hod.
Tematický meeting – Denní zamyšlení
(otevřený meeting)

Pátek 20. 7. 2018 o 20:00 hod.
Studium Modré knihy
Pokračování 
(otevřený meeting)

Sobota 21. 7. 2018 20.00 hod.
7. Krok
„Byli jsme zcela připraveni k tomu, aby Bůh odstranil všechny tyto naše charakterové vady.“
(otevřený meeting)

Neděle 22.7. 2018 o 10:00 hod. 
Téma: Můj oblíbený úryvek z Modré knihy
(uzavřený meeting – uzavřeného meetingu se mohou zúčastnit pouze alkoholici)

Neděle 22. 7. 2018 o 19:00 hod. 
Téma:  Čtení z ,,Dospěli jsme k víře"
(otevřený meeting)

Případní zájemci se mohou přihlásit na Skype adrese
cs_anonymni_alkoholici

Další kontaktní údaje:
https://www.cs-aa.eu,
csanonymnialkoholici@gmail.com

PŘIJĎTE, FUNGUJE TO!