Sme v súlade so Siedmou Tradíciou

Sme v súlade so Siedmou Tradíciou

Každá skupina AA by mala byť úplne sebestačná a odmietať akékoľvek príspevky zvonku.

Na doleuvedené účty môžete posielať dobrovoľné príspevky.

Bankovní spojení ČR (CZK): 2200128526 / 2010
Bankové spojenie SK (EUR): 2900128535 / 8330