Pravidlá komunikácie a sdílenie príspevkov

V súlade s Treťou Tradíciou sa držíme témy alkoholizmus.

Každý hovorí len o vlastných skúsenostiach, názoroch, zážitkoch a pocitoch. Neteoretizuje, nekritizuje iných, neposudzuje a nedáva najavo svoj nesúhlas s príspevkami iných členov.

Snažíme sa nepoužívať zámená "my" , "vy" , "sa"  a píšeme v 1. osobe jednotného čísla. 
Príspevok má obsahovať iba vlastné skúsenosti a chovanie, prípadne skúsenosť s podobnou situáciou, o ktorej písal  iný účastník.