VYHLIADKY DO BUDÚCNOSTI

VYHLIADKY DO BUDÚCNOSTI

Naša kniha je mienená iba ako podnet. Uvedomujeme si, že

vieme iba málo. Boh nám i vám poodhalí stále viac. Každý deň

v rannej meditácii sa ho opýtajte, čo môžete urobiť pre toho, kto

je ešte stále chorý. Ak máte pozametané pred vlastným prahom,

odpoveď sa dostaví.

Zrejmé však je, že nemôžete odovzdať ďalej niečo, čo sami

nemáte. Dbajte o to, aby váš vzťah k Nemu bol skutočný a prihodia

sa vám, i mnohým ďalším, veľké veci. Toto je pre nás

veľkou skutočnosťou.

Odovzdajte sa Bohu, tak ako ho vy chápete. Priznajte Jemu i

vašim kamarátom svoje chyby. Odstráňte trosky svojej minulosti.

Rozdávajte zdarma, čo nájdete a nasledujte nás. Budeme s vami

spojení duchovným bratstvom a určite niektorých z nás stretnete

na namáhavej ceste za šťastím.

Nech vás Boh dovtedy žehná a chráni.