Zápis z Business meetingu

Zápis z Business meetingu

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACOVNÍ  MÍTINK  7.7.2016

 

BM skype skupiny „Zvláštní spojení“ probíhá pravidelně

jako setkání členů ohledně Služebních záležitostí,

sloužící k pravidelné informovanosti všech členů.

Kdo má zájem o dění v AA se může účastnit.

Přítomni:   

Sekretář: Honza

Spojovateľ: Honza

Členové: Kris, Hanka, Feri, Janka, Lasky, Aleš, Milan, Jožko, Klaudia, Zuzana

 

Mítink byl zahájen modlitbou o poklid.

 

Bože daj mi vyrovnanosť prijať to čo zmeniť nemôžem, odvahu zmeniť to čo zmeniť môžem a múdrosť odlíšiť jedno od druhého.

 

Jednotlivé témy pracovného stretnutia

 

 1. Transparentný účet

 

Pokladník Martin S. informuje všetkých, že účet je transparentný a každý sa môže naň pozrieť na tomto odkaze:

 

https://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentni-ucet/vypis-transparentnich-uctu

 

Po zadaní čísla účtu stačí kliknúť na „prohlédni účet“.

 

CR účet:      2200128526      kód banky   2010     mena CZK

SK účet:      2900128535      kód banky   8330     mena EUR

 

Stav k 9.7.2016:

 

Běžný zůstatek čes.:    7 590,69 CZK   =    281 EUR

Běžný zůstatek slov.:      324,46 EUR   =  8760 CZK  

 

Skupinové svedomie sa zhodlo, že max. rezerva bude na českom účte 6000kč a na slovenskom 222 eur (približne 6000kč).

Prebytok sa bude posielať dvakrát do roka 1.1. a 1.7. na celoštátne účty AA.

 

Pokladník bol požiadaný 9.7. o preposlanie prebytku na celoštátne AA účty:

 

102 EUR  na SK AA a 1590 Kč na CZ AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Návrhy na naloženie so 7. tradíciou:

 

 1. Vizitky – navrhnite CZ/SK na email Zvláštní spojení/Skype/Facebook

Anton zozbiera návrhy a predá profesionálom, vykalkuluje cenu a dohodneme sa na počte a distribúcií medzi jednotlivých členov

Anton bol oslovený 9.7. – napíše aktuálny stav

 1. Nákup literatúry – boli nakúpené v minulých mesiacoch 4 balíčky literatúry členom, ktorí šíria posolstvo po liečebniach
 2. Šírenie posolstva
 3. Podpora celoštátneho účtu (preklady, literatúra...) – prebytky nad odsúhlasený limit sú posielané na celoštátne účty AA dvakrát do roka.

 

 1. Služby aktuálne

 

 

 

 1. Ďalšie návrhy

 

 • Posilniť službu v školách a na polícií a šírenie posolstva v nemocniciach a na psychiatriách - Janka zozbiera informácie a pošle na email skupiny ZS
 • Non-stop bezplatná info linka pre trpiacich – Linku by sme si platili sami, služba by bola na rok, dve čísla - muži a ženy, prebrať, či sa to oplatí na základe skúsenosti iných členov – zatiaľ sa nerozhodlo
 • Návrh na šírenie posolstva v Prešove (Október 2016); Psychiatrické oddelenie; spravíme si info míting – kontaktovať Jožka
 • 19. Zjazd AA v Poprade s témou ,,Našim zákonom je láska“ 09.09.-11.09.2016

Máme rezervovaný míting Skype skupiny ZS na tému „Láska a tolerancia voči iným“

Piatok 22:00-23:30 Ďalší voľný termín zarezervuje Feri na Piatok 16:30-18:00

 

 

 1. Niektoré otázky z inventúry skupiny na pravidelné prediskutovanie

 

 1. Čo viac môže naša skupina urobiť pri šírení posolstva?
 • návrh na vizitky, ďalšie aktivity v bode 3.) na predchádzajúcej strane

 

 1. Je naša skupina príťažlivá pre ostatných alkoholikov?
 • snažíme sa dodržiavať tradície i formát mítingu

 

 1. Čo môžeme urobiť pre udržanie členov?
 • Držať sa výpovede o alkoholizme a svojom uzdravení, dodržiavať pravidlá komunikácie, nevynášať, návrh na úpravu formátu mítingu: pre sekretára vložiť poznámku, že ak je pritomný nováčik, tak zdorazniť, že je najdoležitejší člen stretnutia

 

 1. Zdôrazňujeme dôležitosť sponzorstva? Ako efektívne? Ako to môžeme urobiť lepšie?
 • Návrh na tabuľku sponzorov a záujemcov o sponzoring, zmienka o tomto bude zabudovaná do formátu mítingu. Sekretár sa spýta na konci mítingu, kto má záujem byť sponzorom, respektive, kto sponzora hľadá. Priloží do chatu aktuálnu tabuľku (excel) s menami a kontaktmi

 

 1. Majú všetci členovia možnosť rozprávať a zapojiť sa do ďalších skupinových činností?
 • Jediným predpokladom pre službu je ochota. V prípade sekretára a jeho recidívy stojí za rozhodnutie skupinového svedomia, či bude v službe pokračovať, alebo nie (ak sa toho sám nevzdá)

 

 1. Robíme všetko pre to, aby sme zaistili príťažlivosť a dostupnosť nášho priestoru pre mítingy?
 • Zhodli sme sa, že časy sú prijateľné, vo večerných hodinách a každý deň

 

 1. Čo v poslednej dobe urobila naša skupina pre šírenie posolstva do pozornosti odbornej komunity; lekárov, duchovných a ďaľších osôb, ktoré ako prví vidia alkoholika, ktorý potrebuje pomoc?
 • Niektorí členovia ZS sa zúčastňujú AA akcí, na ktorých sú pozvaní lekári
 • Ďalšie aktivity stoja za zváženie

 

 1. Ako naša skupina naplňuje zodpovednosť k siedmej tradícií?
 • Máme vytvorenú hranicu, aby sme zbytočne nekumulovali prostriedky
 • Platia sa náklady na šírenie posolstva (literatúra, doprava)
 • Prebytok posielame pravidelne dvakrát do roka na celoštátne účty AA

 

Koniec zápisu.

Mítink byl zakončen společným prohlášením deklarace zodpovědnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z mítinku bude poslán členům a vyvěšen před mítinkem na Skypu pro doplnění a připomínkování. Poté bude zaarchivován.

Nasledujíci pracovní mítink bude vo štvrtok 4.8. 2016 ve 20:00. Vždy prvý štvrtok v mesiaci.

Termín se po dohodě může změnit.

 

9.7. 2016                                                                                                      Zapsal:  Honza