Krokový Seminár v Pezinku - 13. 6. 2015

Krokový Seminár v Pezinku - 13. 6. 2015

Krokový Seminár v Pezinku.pdf (86,2 kB)

 

9.00 – 10.00 príchod

Anonymní alkoholici

Program krokového seminára Pinelova nemocnica v Pezinku, 13.6.2015

Hlavná téma krokového seminára:
„Uzdravuje nás program Anonymních alkoholikov“

10.00 – 11.45, hlavná sála
úvod, privítanie, spolo
nmíting, ...Margaréta a Robo... Prvkrok

12.00 – 13.15 obedajia prestávka

13.15 – 14.30, 13.15 – 14.30, 13.15 – 14.30 13.15 – 14.30

hlavná sála...Mia (Praha) a Mike.........Druhkrok miestnos1, míting NA,
miestnos
2, míting . Anonymní gambleri, miestnos3, míting . Al-Anon,

14.45. – 16.00, hlavná sála...... Patrícia a ...Martin......Tretí krok 14.45. – 16.00 miestnos1, míting .NA,
14.45 – 16.00 miestnos
2, míting Anonymní gambleri,
14.45 – 16..00 miestnos
3, míting Al-Anon,

16.15 – 17.30, hlavná sála , spolonzáverenmeeting

Krokovseminár sa koná v jedálni nemocnice. Cez vstupnú bránu prejdete priamo a po 100 m odboíte doava. Vstup do areálu je monaj autami. Parkovanie je pri miestnoti kde sa koná krokovseminár.
Miestnosti 1.,2.,3., sa nachádzajú na prízemí v
avo na Klinike drogovch závislostí

Informácie o akciách a stretnutiach AA na Slovensku nájdete na www.alkoholici-anonymni.sk/ Informácie o akciách a stretnutiach AA v eskej republike nájdete na www.anonymnialkoholici.cz/