Aktuální program Skype meetingů skupiny Zvláštní spojení CS

Aktuální skype meetingy a připojení se k meetingu

Každý deň o 20:00 hod., v nedeľu aj o 10:00 hod. ráno.     Pondělí  20:00 hod.  Čtení z...