Navštivte domovskou stránku online skupiny Anonymních alkoholiků

 
 
Jsme česko-slovenská online komunita zotavujících se alkoholiků, která pořádá AA setkání.
 
 
 
 

Aktuální program Skype meetingů skupiny Zvláštní spojení CS

Aktuální program mítinků a připojení k mítinku

Každý den ve 20:00 hodin, v neděli navíc v 10:00 hodin.     Pondělí  20:00...

Aktuální zápis z pracovního meetingu

Poslední zápis BM

Zápis BM 12. 6. 2024.doc (22016)

12 krokov

12 krokov Anonymných Alkoholikov

  Dvanásť krokov AA je súbor všeobecne prijatých duchovných zásad, ktoré keď si osvojíme ako svoj životný štýl, môžu človeka zbaviť návyku konzumovať alkohol a tiež pomôžu trpiacemu na...

12 tradíc

12 Tradíc Anonymných Alkoholikov

Dvanáct tradic AA se týká života samotného společenství AA. Jde o prostředky, jejichž pomocí AA udržují jednotu společenství, vycházejí se světem okolo, žijí a rozvíjejí se. Naše společné blaho by mělo být na prvním místě, osobní uzdravení závisí na jednotě AA. Pro účely naší skupiny je jedinou...

Nově přeložené texty pro čtení na setkáních

NOVÉ TEXTY - pro aktuální použití

PREAMBULE AA ANONYMNÍ ALKOHOLICI © je společenství lidí, kteří spolu vzájemně sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že mohou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z alkoholismu. Jediným požadavkem členství v AA je touha přestat pít. Členové AA neplatí žádné příspěvky nebo...

Modlitby ke krokům z Velké knihy

Modlitby ke krokům

  Modlitby ke Krokům z Velké knihy   První Krok: „Dobrotivý Pane, pomoz mi vidět a přiznat, že jsem bezmocný nad svým alkoholismem. Pomoz mi pochopit, jak můj alkoholismus vedl k neovladatelnosti mého života. Pomoz mi v tento den chápat smysl bezmocnosti. Sejmi ze mne veškeré...

Prísluby AA

PRÍSĽUBY AA - MODRÁ KNIHA

1. krok: str. 9 Aká veľká je tma pred svitaním. V skutočnosti to bol len začiatok môjho posledného debaklu. Už čoskoro som mal byť katapultovaný do štvrtej dimenzie existencie. Mal som spoznať šťastie, mier a užitočnosť, spôsob života, ktorý sa deň po dni stáva čoraz krajším. 2. krok /1. časť/: str. 27 Objavili sme raj a boli sme vystrelení do štvrtej dimenzie bytia o ktorej sa nám ani nesnívalo. Toto je veľká pravda – a nič menej: prežili sme hlboké duchovné skúsenosti /viď str. 181/, ktoré úplne zmenili náš postoj k životu, k ľuďom a k Božiemu vesmíru. Základnou pravdou našich dnešných životov je úplná istota, že náš Stvoriteľ vstúpil do našich sŕdc a životov skutočne zázračným spôsobom. Začal pre nás robiť to, čo by sme sami pre seba nikdy nedokázali urobiť. 2. krok /2.časť/: str. 56 Nakoniec sme si uvedomili, že viera v nejakého Boha bola súčasťou nás samých, rovnako ako city k priateľovi. Niekedy sme ho museli nebojácne...

Vyhĺiadky do budúcnosti

VYHLIADKY DO BUDÚCNOSTI

Naša kniha je mienená iba ako podnet. Uvedomujeme si, že vieme iba málo. Boh nám i vám poodhalí stále viac. Každý deň v rannej meditácii sa ho opýtajte, čo môžete urobiť pre toho, kto je ešte stále chorý. Ak máte pozametané pred vlastným prahom, odpoveď sa dostaví. Zrejmé však je, že nemôžete odovzdať ďalej niečo, čo sami nemáte. Dbajte o to, aby váš vzťah k Nemu bol skutočný a prihodia sa vám, i mnohým ďalším, veľké veci. Toto je pre nás veľkou skutočnosťou. Odovzdajte sa Bohu, tak ako ho vy chápete. Priznajte Jemu i vašim kamarátom svoje chyby. Odstráňte trosky svojej minulosti. Rozdávajte zdarma, čo nájdete a nasledujte nás. Budeme s vami spojení duchovným bratstvom a určite niektorých z nás stretnete na namáhavej ceste za šťastím. Nech vás Boh dovtedy žehná a chráni.      

ANONYMNÍ ALKOHOLICI

Preambula AA

Anonymní alkoholici sú spoločenstvom mužov a žien, ktorí sa navzájom spolu delia o skúsenosti, silu a nádej, aby mohli riešiť svoj spoločný problém a pomáhať ostatným uzdraviť sa z alkoholizmu. Jedinou podmienkou členstva je túžba prestať piť. AA nemajú žiadne povinné poplatky, svoju činnosť vykonávajú len z dobrovoľných príspevkov svojich členov. AA nie sú spojení zo žiadnou sektou, náboženstvom alebo akoukoľvek inou inštitúciou.  AA sa nezúčastňujú verejných diskusií a nezaujímajú stanovisko k žiadnym problémom mimo spoločenstva. Našim prvoradým cieľom je ostať triezvym a pomáhať k triezvosti ostatným alkoholikom.