UPOZORNĚNÍ - PROSÍM ČTĚTE - JAK SE VYHNOUT TECHNICKÝM POTÍŽÍM

INFORMACE K PŘÍPADNÝM TECHNICKÝM POTÍŽÍM SE ZVEŘEJŇOVÁNÍM PŘÍSPĚVKŮ

V poslední době se objevují u některých uživatelů těchto stránek, tedy u návštěvníků a přispěvatelů nepřetržitého online mítinku "Ako to vidí Bill" technické potíže se zveřejňováním. V PŘÍPADĚ, ŽE VÁM PŘÍSPĚVKY MIZÍ, NEJEDNÁ SE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ O CENZURU. NIC TAKOVÉHO V RÁMCI NAŠICH AA TRADIC...

Nepřetržitý on-line meeting: Jak to vidí Bill

Dátum: 04.09.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 286

286.

Zvládání trvalé zášti

Začali jsme si uvědomovat, že nás svět a lidé okolo nás skutečně ovládají. V těchto podmínkách měly jejich špatné jednání a činy sílu nás zabít, protože by nás naše trvalá zášť vůči nim přivedla zpět k pití. Vůbec nazáleželo na tom, zda to byly činy úmyslné nebo neúmyslné. Poznali jsme, že se musíme naučit naše zášti zvládát. Ale jak? Pouhé přání nestačí!
Šli jsme na to tímto způsobem. Připustili jsme si, že lidé, kteří nám ublížili, jsou pravděpodobně duchovně nemocní. Proto jsme Boha požádali, aby nám pomohl projevit vůči nim stejnou snášenlivost, soucit a trpělivost, které bychom ochotně a s radostí projevili nemocnému alkoholikovi.
V současné době se vyhybáme odvetnému jednání a hádkám. Nemůžeme takto jednat s nemocnými lidmi. Pokud to uděláme, připravíme se o všechny možnosti, jak být nápomocni. Nemůžeme pomáhat všem lidem, ale Bůh nám alespoň ukáže, jak můžeme laskavě a s tolerancí přistupovat ke každému člověku.


Anonymní alkoholici str. 66-67


286
Ovládanie rozhorčenia
Uvedomili sme si, že svet a ľudia v ňom nás skutočne ovládajú. V tomto poľutovaniahodnom stave mali neprávosti iných, či už skutočné alebo vymyslené, naozaj moc zabiť nás, pretože prostredníctvom rozhorčenosti sme sa mohli vrátiť k pitiu. Pochopili sme, že našu nevôľu a hnev musíme ovládnuť, ale ako? Samotné želanie na to nestačí.
Postupovali sme takto: Uvedomili sme si, že ľudia, ktorí nám ublížili, sú asi duchovne chorí. Poprosili sme teda Boha, aby nám pomohol prejaviť im rovnakú toleranciu, účasť a trpezlivosť, akú by sme s radosťou dožičili chorému priateľovi.
Dnes sa vyhýbame odplate alebo sporom. S chorými ľuďmi by sme takto nezaobchádzali. Ak to urobíme, zmárnime tým našu šancu pomôcť im. Nemôžeme pomôcť všetkým ľuďom, ale Boh nám prinajmenšom ukáže, ako zaujať láskavý a tolerantný postoj ku každému z nich.
ALCOHOLICS ANONYMOUS, ss. 66-67

Dátum: 03.09.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 285

285.

Falešná pýcha

Pokud se týče zaslepenosti pýchou, je alarmující skutečností lehkost, s jakou ji dokážeme ospravedlnit. Nemusíme chodit příliš daleko, abychom dokázali pochopit, že sebeospravedlňování je univerzální nástroj pro ničení souladu a lásky. Dokáže postavit muže proti muži a národ proti národu. S jeho pomocí dokážeme použít všechny myslitelné formy násilí a zvůle, abychom sami vypadali dobře a abychom vzbuzovali respekt druhých lidí.

285
Nemiestna pýcha
Na slepote voči pýche je alarmujúce to, s akou ľahkosťou ju ospravedlňujeme. Nemusíme však dlho premýšľať, aby sme zistili, že ospravedlňovanie samých seba je univerzálnym zhubcom harmónie a lásky. Stavia človeka proti človekovi, národ proti národu. Prostredníctvom pýchy môžeme považovať každú formu hlúposti a násilia za správnu, dokonca za úctyhodnú.
««« »»»
Produktom nemiestnej pýchy by bolo prehlásenie, že AA je liekom na všetko, dokonca aj na alkoholizmus.
1. GRAPEVINE, JÚN 1961
2. A.A. COMES OF AGE, s. 232

* * * * *
Tvrzení, že společenství AA má lék na všechny neduhy kromě alkoholizmu by bylo produktem naší falečné pýchy.


1. Grapevine, Červen 1961
2. AA dospívá str. 232


Dátum: 02.09.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 284

284.

Víra – přesný plán – a práce

“Myšlenka žít ve “čtyřiadvaceti hodinových úsecích” se vztahuje v prvé řadě na duševní život lidského jedince. Znamená to, že bychom emočně neměli žít ani včerejškem, ani zítřkem.
Já jsem však nikdy nebyl schopen pochopit, že to neznamená, že by se člověk, skupina a společenství AA jako celek neměli zamýšlet nad tím, jak budou v budoucnosti fungovat. Víra samotná ještě nikdy nedokázala postavit dům, ve kterém by se dalo žít. Je totiž potřeba nejprve připravit jeho přesné plány a potom začít pracovat, aby se dům stal realitou.
Pro nás ve společenství je velmi příznačné biblické rčení, “Víra bez práce je mrtvá”. Služba ve společenství AA, která je utvářena tak, aby připravovala lepší podmínky pro práci na Dvanácti krocích, je “prací”, která chrání náš růst a život tím, že brání stagnaci a anarchii.


Dopis, 1954

284
Viera – plán – a práca

„Idea ,dvadsaťštyrihodinového života’ sa týka predovšetkým emocionálneho života jedinca. Z tohto hľadiska nemôžeme žiť ani vo včerajšku, ani v zajtrajšku.
Nikdy som to však nechápal tak, že jedinec, skupina alebo AA ako celok by nemali myslieť na to, ako budú fungovať zajtra alebo vo vzdialenej budúcnosti. Samotná viera nikdy nevytvorila dom, v ktorom žijete. Aby sa stal skutočnosťou, bol k tomu potrebný plán a mnoho práce.
Pre nás AA nie je nič pravdivejšie ako výrok z Biblie, ktorý hovorí, ,Viera bez skutkov je mŕtva.’ Služby AA zamerané na to, aby nám umožňovali viac a lepšie pracovať na 12 krokoch, sú ,skutkami’, ktoré zabezpečujú náš život a rast, a zabraňujú tomu, aby došlo k anarchii alebo stagnácii.“
LETTER, 1954

Dátum: 01.09.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 283

283.

„Bezmocný nad alkoholem“

Můj zdravotní stav se systematicky zhoršoval a toho dne v roce 1934 jsem ležel v prvním patře nemocnice a vůbec poprvé v životě jsem si uvědomil, že jsem naprosto bezmocný.
Moje žena Lois byla dole v přízemí a doktor Silkworth se jí s ohleduplností sobě vlastní snažil vysvětlit, co se mnou není v pořádku a že jsem úplně bezmnocný. Lois mu namítla, “Ale Bill má ohromně silnou vůli. Zoufale se snažil, aby se uzdravil. Zkusili jsme již všechno. Doktore, řekněte mi, proč nemůže přestat?”
Vysvětlil jí, že mé pití, které bylo kdysi jenom pouhým zvykem, se stalo posedlostí, opravdovou duševní nemocí, která mě odsoudila k pití i proti mé vlastní vůli.

* * * * *
“Ve finálních fázích našeho pití nás vůle vzdorovat “opustila”. Ale i přes tuto skutečnost, pokud jsme si přiznali úplnou porážku a byli jsme zcela připraveni použít principy společenství AA, nás naše posedlost opustila. V tom okamžiku jsme vstoupili do nového života a dostali jsme svobodu od Boha, jak mu rozumíme my sami.”


1. AA dospívá str. 52
2. Dopis, 1966


283
„Bezmocný nad alkoholom“
Šlo to so mnou dolu kopcom, až kým som sa jedného dňa v roku 1934 neocitol v nemocnici a po prvýkrát som si uvedomil, že som úplne nenapraviteľný.
Dr. Silkworth sa pokúšal svojím jemným spôsobom naznačiť Lois, čo so mnou je, a že som beznádejný prípad. „Ale Bill má obrovskú zásobu pevnej vôle,“ povedala. „Zúfalo sa snažil zotaviť sa. Vyskúšali sme všetko. Prečo nemôže prestať, pán doktor?“
Vysvetlil jej, že moje pitie, ktoré bolo predtým návykom, sa stalo posadnutosťou – skutočnou duševnou chorobou, ktorá ma predurčila k pitiu proti mojej vôli.
««« »»»
„V posledných štádiách pitia strácame vôľu postaviť sa na odpor. Iba keď pripustíme úplnú porážku a bez výhrad sme pripravení vyskúšať princípy AA, posadnutosť nás opustí a vstúpime do novej dimenzie – slobody podľa Boha, ako ho chápeme.“
1. A.A. COMES OF AGE, s.
2. LETTER, 1966

Dátum: 31.08.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 282

282.

Když se naše instinkty vzbouří

Kdykoliv člověk bezdůvodně vnucuje druhým požadavky, které vyvolávají jeho nemocné instinkty, dojde k neštěstí. Jestliže se žene za bohatstvím a v této honbě pošlapává práva lidí, kteří mu stojí v cestě, záhy se pravděpodobně dočká zlostné, žárlivé a pomstychtivé reakce. Pokud se týče sexuálního instinktu je situace naprosto stejná.
Požadavky na přílišnou pozornost, ochranu a lásku, které klademe na druhé lidi, dokáží vyvolat v našich ocháncích pouze sklony k nadvládě nebo odpor. To jsou emoce stejně nezdravé jako naše požadavky, které je vyvolaly. Stane-li se touha po veřejném věhlasu nezvladatelná, druzí lidé tím trpí a často se vzbouří. Přitom je úplně jedno, zda se jedná o místní nebo celosvětové měřítko. Podobný střet instinktů dokáže vyvolat různé reakce od uražené ješitnosti až po divokou vzpouru.


Dvanáct kroků a dvanáct tradic str. 44

282
Inštinkty zbujnejú
Vždy keď človek nerozumným spôsobom zneužije svoje inštinkty voči iným, príde nešťastie. Ak honba za majetkom udupe ľudí, ktorí stoja v ceste, potom je pravdepodobné, že sa dostaví hnev, žiarlivosť a odplata. Ak spôsobí nepokoje sex, rozruch bude podobný.
Vyžadovanie si príliš veľkej pozornosti, ochrany a lásky od iných môže u samotných ochrancov vyvolať iba nadvládu alebo odpor– dve emócie, ktoré sú práve také nezdravé ako požiadavky, ktoré ich evokovali. Keď sa stane túžba jednotlivca po prestíži neovládateľná, či už ide o krúžok šitia alebo medzinárodný konferenčný stôl, ostatní ľudia trpia, alebo sa vzbúria. Takáto kolízia inštinktov môže vyvolať čokoľvek – od chladného ignorovania až po vášnivú revolúciu.
TWELVE AND TWELVE s. 45

Dátum: 29.08.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 281

281.

Naše individualita

Existuje pouze jediný spolehlivý způsob, jak otestovat každý duchovní zážitek. Jeho opravdovost poznáte podle ovoce, které nese.
To je důvod, proč bychom neměli zpochybňovat přerod, který podstoupí kdokoliv z nás. Je jedno, jestli se jedná o přerod okamžitý nebo pozvolný. Ani bychom si neměli přát prožít stejný duchovní zážitek, jaký si prožil někdo jiný. Zkušenost totiž ukazuje, že pravděpodobně dostaneme to, co bude nejvíce vyhovovat našim potřebám.

* * * * *
Lidské bytosti se nikdy nepodobají jedna druhé. Proto si při provádění osobní inventury bude muset každý z nás rozhodnout, jaké jsou jeho vlastní charakterové vady. Když zjistíme, které boty nám nejlépe padnou, měli bychom si je obout a vykročit s jistotou, že jsme konečně na správné cestě.

1. Grapevine, Červenec 1962
2. Dvanáct kroků a dvanáct tradic str. 48

281
My ako jednotlivci
Jediným testom všetkých duchovných skúseností je toto: „Spoznáte ich po ich ovocí.“ Myslím si, že z tohto dôvodu by sme nemali spochybňovať niečiu premenu – či už je náhla alebo postupná. Taktiež by sme nemali požadovať, aby u nás premena prebiehala ako u niekoho iného, pretože zo skúsenosti vieme, že máme náklonnosť prijímať čokoľvek, čo je pre naše potreby výhodnejšie.
««« »»»
Ľudské bytosti nikdy nie sú úplne rovnaké, takže každý z nás, kto robí inventúru, potrebuje zistiť, aké sú jeho individuálne charakterové chyby. Keď nájde topánky, ktoré sú pre neho vhodné, mal by si ich obuť a vykročiť s novou dôverou, že konečne je na správnej ceste.
1. GRAPEVINE, JÚL 1962
2. TWELVE AND TWELVE, s. 49

Dátum: 28.08.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 280

280.

Duchovně fit

Za přepokladu, že jsme duchovně fit, můžeme dělat mnoho věcí, které by alkoholici normálně dělat neměli. Lékaři nám doporučují, ať nechodíme tam, kde se podává alkohol, že ho nesmíme mít doma, že se musíme vyhýbat kamarádům, kteří stále pijí, že se nesmíme dívat na filmy, ve kterých jsou pijácké scény a že nesmíme chodit do barů. Doporučují našim přátelům, aby v případě naší návštěvy ukryli lahve s alkoholem. Říkají nám, že si alkohol nesmíme vůbec připomínat. Naše vlastní zkušenost však říká, že to není nezbytně nutné.
V obdobných situacích se ocitáme každý den. Alkoholik, který se s nimi nedokáže vyrovnat, používá neustále alkoholický způsob myšlení. Jeho duchovní kondice není zcela v pořádku. Jediné místo, kde by potom byl schopen vydržet bez pití, leží na vrcholku ledovce kdesi v Grónsku, ale i tam se může objevit Eskymák s lahví Skotské a vše bude zničeno.


Anonymní alkoholici str. 100-101


280
Duchovne fit
Za predpokladu, že sme duchovne v poriadku, môžeme robiť všetko, čo by alkoholici nemali robiť. Ľudia nám povedali, že by sme sa nemali zdržiavať na miestach, kde sa podáva alkohol, že ho nesmieme držať doma, že sa máme vyhýbať priateľom, ktorí pijú, máme sa vyhýbať dojímavým filmom so scénami, kde sa pije, nesmieme chodiť do barov, naši priatelia by mali schovávať fľaše, keď ich navštívime, na alkohol nesmieme myslieť, ani si ho vôbec pripomínať. Z vlastnej skúsenosti vieme, že nie je to nevyhnutné.
Denne sa stretávame s takýmito situáciami. Alkoholik, ktorý sa im musí vyhýbať, má ešte stále alkoholickú myseľ, čosi nie je v poriadku s jeho duchovným stavom. Jediným miestom, kde má šancu abstinovať, by bol vrchol ľadovca v Grónsku, no dokonca aj tam by sa mohol objaviť Eskimák s fľašou škótskej whisky a všetko pokaziť!
ALCOHOLICS ANONYMOUS, ss. 100-101

Dátum: 27.08.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 279

279.

Alibizmus – dokonalé umění

Převážná většina členů společenství AA měla v době svého pití velkou potřebu se ospravedlňovat a omlouvat. Pro většinu z nás to bylo nástrojem pro vytváření různých výmluv. Omlouvali jsme si tím naše pití a všechny možné druhy a způsoby nenormálního nebo destruktivního chování. Z vymýšlení alibistických výmluv jsme udělali naprosto dokonalé umění.
Museli jsme pít, protože časy byly buď dobré nebo zlé, protože nás doma buď zahrnovali láskou nebo proto, že se nám jí nedostávalo. Museli jsme pít, protože jsme dosáhli významné pracovní úspěchy nebo jsme naprosto zklamali. Museli jsme také pít, protože naše země ve válce vítězila nebo jsme naopak válku prohrávali. A tak to šlo s našimi výmluvami pořád dál.

* * * * *
Velice dlouho nám trvalo, než jsme pochopili, jak zhoubně na nás působily naše emoce. V případech, které se týkaly druhých lidí, jsme museli z našeho slovníku a myšlení vypustit slovo “vina”.


1. Dvanáct kroků a dvanáct tradic str. 46-47
2. Dvanáct kroků a dvanáct tradic str. 47

279
Keď sa z alibi stane umenie

Väčšina členov AA počas svojho pitia bola vážne postihnutá ospravedlňovaním samých seba. U väčšiny z nás viedlo sebaospravedlňovanie k výhovorkám ohľadom pitia a všetkým druhom bláznivého a škodlivého správania. Stali sme sa umelcami vo vymýšľaní alibi.
Museli sme piť, lebo boli ťažké časy, alebo preto, lebo boli dobré časy. Museli sme piť, lebo doma nás zahrňovali láskou, alebo preto, lebo sme žiadnu nedostali. Museli sme piť, lebo sme mali v práci veľký úspech, alebo preto, že sme boli skľúčení neúspechom. Museli sme piť, lebo náš národ vyhral vo vojne, alebo preto, že stratil mier. A tak to šlo do nekonečna.
««« »»»
Trvalo nám dosť dlho, kým sme si uvedomili, že nás zneužívajú naše kolísavé emócie. Kde boli iní ľudia znepokojení, my sme z našich rečí a myšlienok museli vypustiť „obviňovanie“.
TWELVE AND TWELVE
1. s. 48
2. s. 49

Dátum: 26.08.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 278

278
Hovorme bez strachu
Niektorí z nás si vo svojich každodenných kontaktoch udržiavajú anonymitu. My sme sa však rozhodli svoju anonymitu odložiť, pretože si myslíme, že naši priatelia a kolegovia by mali vedieť o spoločenstve AA a o tom, čo pre nás urobilo. Taktiež si želáme zbaviť sa strachu z priznania, že sme alkoholici. Aj keď naliehavo žiadame reportérov, aby neodhalili našu totožnosť, často hovoríme na čiastočne verejných zhromaždeniach. Túžime presvedčiť poslucháčov, že náš alkoholizmus je choroba a že už viac nemáme strach s hocikým o nej diskutovať.
Ak sa však odvážime prekročiť túto hranicu, je isté, že navždy stratíme princíp anonymity. Keby každý člen AA cítil slobodu zverejniť svoje vlastné meno, fotku a príbeh, čoskoro by sme spustili obrovskú vlnu osobnej publicity.
««« »»»
„I keď sú takzvané verejné mítingy pre mnohých členov AA problematické, ja osobne ich obľubujem, avšak pod podmienkou, že správy v tlači budú rešpektovať našu anonymitu a to, že nežiadame pre seba nič viac než pochopenie.“
1. GRAPEVINE, JANUÁR 1946
2. LETTER, 1949

278.

Promluvit beze strachu

Jenom několik z nás neustále udržuje svojí anonymitu před lidmi, se kterým jsme každodenně ve styku. V jejich případě jsme upustili od anonymity, protože stojíme o to, aby naši přátelé a partneři věděli o společenství AA a o tom, co pro nás udělalo. Přejeme si také, abychom se nebáli jim přiznat, že jsme alkoholici. Přestože trváme důsledně na tom, aby reportéři a novináři zachovávali naši anonymitu, často hovoříme na veřejných shromážděních. Našim přáním je přesvědčit přítomné, že náš alkoholizmus je nemoc a my nemáme strach o ní veřejně hovořit.

* * * * *
“Přestože mnoho členů vznáší námitky vůči konání takzvaných veřejných setkání společenství AA, já osobně jsem jejich konání nakloněn za předpokladu, že bude v tiskových zprávách dodržena anonymita s tím, že my sami pro sebe, s vyjímkou pochopení veřejnosti pro naše společenství, nic jiného nežádáme.”1. Grapevine, Leden 1946
2. Dopis, 1949

Dátum: 25.08.2015

Vložil: CS_AA

Titulok: Ako to vidí Bill 277

277.

Ulehčování si vlastního břímě

Existuje jediný důvod, proč bychom měli v určitých případech přehodnotit svojí touhu beze zbytku přiznat křivdy, kterých jsme se dopustili. Tímto způsobem budeme postupovat v případě, kdy by odhalení úplné pravdy přivodilo vážnou újmu člověku, kterému chceme napravit spáchanou křivdu. Podobně je tento postup velmi důležitý v případě druhých lidí. Nemůžeme například odhalit nic netušící manželce nebo manželovi úplný výčet našich milostných dobrodružství.
Nemůžeme si ulehčit vlastní břímě prostě tím, že bezohledně přitížíme druhým lidem.

* * * * *
Při konání náprav bychom měli být rozvážní, ohleduplní, taktní a upřímní bez zbytečné servility a podlézavosti. Jsme normální lidé a dítka Boží. Proto se snažíme stát pevně na vlastních nohách a neplazíme se před ostatními, ani jim nepodlézáme.


1. Dvanáct kroků a dvanáct tradic str. 86
2. Anonymní alkoholici str. 83


277
Uľahčenie nášho bremena
Iba jedna vec by mala byť legitímnym dôvodom na neodhalenie celého rozsahu škody, ktorú sme spáchali. Ide o prípad, keby úplné odhalenie pravdy vážne ublížilo osobe, pri ktorej chceme chybu napraviť. Alebo – a je to rovnako dôležité – iným ľuďom. Napríklad, nemôžeme zložiť podrobný opis mimomanželských dobrodružstiev na plecia nič netušiacej manželky alebo netušiaceho manžela.
Naše bremeno sa neuľahčí tým, že neuvážene urobíme kríž iných ľudí ťažším.
««« »»»
V procese nápravy by sme mali byť citliví, taktní, ohľaduplní a pokorní bez servilnosti a podlízavosti. Ako Božie deti stojíme na vlastných nohách, pred nikým sa nemusíme plaziť.
1. TWELVE AND TWELVE, s. 88
2. ALCOHOLICS ANONYMOUS, s. 83
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pridať nový príspevok