Přísliby 10. Kroku

A tak jsme přestali bojovat proti čemukoliv a komukoliv, dokonce i proti alkoholu. Neboť touto dobou se
nám navrátil náš zdravý rozum. Zřídka budeme mít zájem o alkohol. Když budeme v pokušení,
ucouvneme před ním jako před plamenem. Naše reakce je docela zdravá a normální a zjistíme, že
následovala automaticky. Přijdeme na to, že náš nový postoj k pití nám byl darován bez našeho
přičinění. Náhle se objevil! To je ten zázrak. Nebojujeme, ani se nesnažíme vyhýbat pokušení. Máme
pocit, jako bychom se octli v neutrální zóně – v bezpečí a pod ochranou. Ani jsme se nezapřísahali.
Namísto toho byl problém odstraněn. Prostě přestal existovat. Nevychloubáme se, a ani se nebojíme.
Taková je naše zkušenost. Dokud se budeme udržovat v dobré duchovní kondici, naše reakce se
nezmění.