Prísľuby 9.kroku

Ak sa budeme v tejto fáze nášho vývoja snažiť,
zmenu pocítime skôr, ako prejdeme polovicu cesty.
Spoznáme novú slobodu a nový pocit šťastia.
Nebudeme ľutovať minulosť, ani sa snažiť zavrieť za ňou dvere.
Pochopíme zmysel slova vyrovnanosť a objavíme pokoj.
Bez ohľadu na to, na ktorom stupni vývoja sa budeme nachádzať,
vycítime, ako naša skúsenosť môže pomôcť iným.
Pocit neužitočnosti a sebaľútosti sa vytratí.
Stratíme sebecké záujmy a začneme sa zaujímať o svojich blížnych.
Náš celkový postoj a pohľad na život sa zmení.
Opustí nás strach z ľudí a ekonomickej neistoty.
Intuitívne vycítime, ako riešiť situácie, ktoré nás predtým vyvádzali z miery.
Odrazu si uvedomíme, že Boh pre nás robí to, čo sme sami pre seba nedokázali urobiť. Sú tieto sľuby prehnané?
Nemyslíme.
Splnia sa nám – niekedy rýchlo, inokedy pomaly.
Ak budeme na tom pracovať, vždy sa uskutočnia.