Prísľuby 10.kroku

Prestali sme bojovať proti komukoľvek a čomukoľvek – dokonca i proti alkoholu. Zriedkakedy sa v nás vzbudí záujem o alkohol. Od pokušenia sa odtiahneme ako od horúceho plameňa. Zistíme, že sa tak stane úplne automaticky. Uvedomíme si, že náš nový postoj k alkoholu nám bol daný bez nejakých myšlienok alebo úsilia z našej strany. Jednoducho iba prišiel. V tom spočíva zázrak. Ani proti nemu nebojujeme, ani sa nesnažíme vyhýbať pokušeniu. Máme pocit, akoby sme sa ocitli v neutrálnej zóne – v bezpečí a pod ochranou. Ani sme sa nemuseli zaprisahávať a problém bol odstránený. Už pre nás neexistuje. Nie sme ani namyslení, ani ustráchaní. Taká je naša skúsenosť. Takto regujeme, kým si duchovnosť udržujeme v dobrom stave.