Přísliby 9. Kroku

Budeme-li v této fázi svého růstu důkladní, užasneme ještě dřív, než překročíme polovinu tohoto
programu. Poznáme novou svobodu a nový pocit štěstí. Přestaneme litovat minulost a přát si za ní zavřít
dveře. Porozumíme, co je vyrovnanost a pocit vnitřního míru. Bez ohledu na to, jak hluboko jsme klesli,
rozpoznáme, jak a kde může naše vlastní zkušenost prospět druhým. Zmizí náš pocit neužitečnosti a
sebelítosti. Přestaneme usilovat jen o sebe a získáme zájem o své bližní. Celý náš postoj a pohled na
život se změní. Opustí nás strach z lidí a ekonomická nejistota. Intuitivně budeme vědět, jak se chovat
v situacích, které nás kdysi mátly. Náhle si uvědomíme, že Bůh pro nás činí to, co jsme sami pro sebe
nikdy nemohli udělat.
 
Jsou to sliby přehnané? NEMYSLÍME.
 
Nepřestávají se naplňovat, někdy rychleji, někdy pomaleji, ale vždy se uskuteční, jsme-li ochotni pro to pracovat.