Vyhliadky do budúcnosti

 
Naša kniha je mienená iba ako podnet. Uvedomujeme si, že vieme iba málo. Boh nám i vám poodhalí stále viac. Každý deň v rannej meditácii sa ho opýtajte, čo môžete urobiť pre toho, kto je ešte stále chorý. Ak máte pozametané pred vlastným prahom,
odpoveď sa dostaví.
Zrejmé však je, že nemôžete odovzdať ďalej niečo, čo sami nemáte. Dbajte o to, aby váš vzťah k Nemu bol skutočný a prihodia sa vám, i mnohým ďalším, veľké veci. Toto je pre nás veľkou skutočnosťou. Odovzdajte sa Bohu tak, ako ho vy sami chápete. Priznajte Jemu, i vašim kamarátom svoje chyby. Odstráňte trosky svojej minulosti.
Rozdávajte zdarma, čo nájdete a nasledujte nás. Budeme s vami spojení duchovným bratstvom a určite niektorých z nás stretnete na namáhavej ceste šťastného osudu.
Nech vás Boh dovtedy žehná a chráni. Amen.
Naša kniha je mienená iba ako podnet. Uvedomujeme si, že vieme iba málo. Boh nám i vám poodhalí stále viac. Každý deň v rannej meditácii sa ho opýtajte, čo môžete urobiť pre toho, kto je ešte stále chorý. Ak máte pozametané pred vlastným prahom,
odpoveď sa dostaví.
Zrejmé však je, že nemôžete odovzdať ďalej niečo, čo sami nemáte. Dbajte o to, aby váš vzťah k Nemu bol skutočný a prihodia sa vám, i mnohým ďalším, veľké veci. Toto je pre nás veľkou skutočnosťou. Odovzdajte sa Bohu tak, ako ho vy sami chápete. Priznajte Jemu, i vašim kamarátom svoje chyby. Odstráňte trosky svojej minulosti.
Rozdávajte zdarma, čo nájdete a nasledujte nás. Budeme s vami spojení duchovným bratstvom a určite niektorých z nás stretnete na namáhavej ceste šťastného osudu.
 
Nech vás Boh dovtedy žehná a chráni. Amen.