Vyhlídky do budoucnosti

Účelem naší knihy je dát vám návod. Uvědomujeme si, že toho nevíme mnoho. Bůh bude vám i nám neustále odhalovat něco nového. Ve své ranní meditaci ho požádejte, co můžete každý den udělat pro člověka, který je stále nemocný. Odpověď dostanete, pokud sami budete v procesu uzdravování. Ale je zřejmé, že nemůžete předávat to, co nemáte. Postarejte se o to, aby byl váš vztah s Bohem v pořádku, a potom zažijete spolu s velkým množstvím druhých lidí velké události. Na těchto skutečnostech stavíme.
 
Odevzdejte se Bohu takovému, jak Ho vy sami chápete. Přiznejte Jemu i svým bližním svoje nedostatky. Napravte škody způsobené v minulosti. Podělte se o to, co jste zde našli a připojte se k nám. Budeme s vámi ve společenství Ducha a bezpochyby se s některými z nás setkáte na naší nesnadné Cestě ke Šťastnému Cíli.
 
Ať vám Bůh žehná a chrání vás – až navěky!
 
Amen